Mai 2012 viser lavere bilsalg

I mai måned ble det registrert 12 612 nye personbiler, noe som er en nedgang på 3% sammenlignet med i fjor. Likevel er tallet høyt sammenlignet med de 10 foregående år.

Nedgang for varebiler
Om man regner med alle månedene hittil i år, ser man en samlet økning i salget på 0,3% sammenlignet med  2011. Det er en tendens til en svak økning i næringsandelen av personbilsalget sammenlignet med samme tidsperiode i fjor. Den gang lå den på 40,3% – men er ligger nå på 42,2% hittil i år. Salget av varebiler opplever derimot en nedgang på rundt 17%. I år er det registrert 13419 nye varebiler, noe som er 770 færre enn i fjor.

CO2 utslipp ned 
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte, nye personbiler i mai var 129 g/km, noe som er 5 g/km lavere enn i fjor. I mai hadde bensindrevne biler et utslipp på 131 g/km, sammenlignet med dieseldrevne biler som ligger på 132 g/km. Varebiler i klasse 2 viser også en nedgang, 183 g/km ble registrert i mai, noe som også er 5 g/km lavere enn i fjor. I mai hadde 67,1% av alle nyregistrerte personbiler dieselmotor, en reduksjon fra 77,1% sammenlignet med fjoråret.

Flere el-biler
I mai ble det registrert 304 nye personbiler – pluss to varebiler – med elmotor . Hittil i år ser man en økning på hele 89,9% flere enn samme periode i 2011.  Hybridbilene viser en økning på 12,9% i mai måned. Totalt sett i år ser man dog en nedgang på 5,5% fra i fjor. Firehjulstrekkene har også hatt en økning til 26% fra 24,4% i år. Lastebiler holdt seg på  samme nivå (-0,8%)  – mens bussene opplevde en økning på hele 90,7% sammenlignet med 2011. For mer lesning kan du trykke her 
Del:

Relatert

Bilsalget i november 2023

Norge ser historisk nedgang i nybilsalg mens nullutslippsbiler dominerer markedet November 2023 markerer et historisk øyeblikk i Norges bilindustri, med

Les mer