Krav til energimerking av nye biler fra 1. januar 2013

11198_350_17894_energimerking_223452Forskrift om energimerking av nye personbiler (merkeforskriften) ble fastsatt av Vegdirektoratet 11. juni 2001. Denne stiller krav om at alle som selger nye personbiler må energimerke hver enkelt bil (salg eller leasing).

Merkingen skal opplyse forbrukerne om bilens drivstofforbruk og CO2-utslipp. Så langt har ingen ført tilsyn med at bestemmelsene i forskriften oppfylles, men dette endres fra sommeren av.

Forskrift om endring av forskrift om merking m.v. av nye personbiler, som ble sendt på offentlig høring våren 2012, trer i kraft 1. januar 2013. Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppgave å føre tilsyn. Vegdirektoratet vil starte sin tilsynsvirksomhet fra sommeren av og bilbransjen må konsentrere seg om to ting for å innfri kravene i forskriften.

Bilimportørenes Landsforening (BIL) har derfor, i samarbeid med Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Vegdirektoratet, laget”Veileder for energimerking av nye personbiler”, som finnes her: Der fremgår det på side 3 følgende forpliktelser som gjelder for bilforhandlere:

1. Informasjon om modell, drivstofftype, -forbruk og CO2-utslipp skal plasseres godt synlig på alle nye personbiler utstilt for salg. Vedlagte, anbefalte plakat i pdf-format kan fylles ut på PC før utskrift og oppfyller dette kravet.

2. Vegdirektoratets ”Nybilvelger” på www.vegvesen.no skal være tilgjengelig for kunder. Dvs. at forbrukerne må kunne gis tilgang til PC med Internett i salgslokalet.

3. Utsalgsstedet skal ha godt synlig plakat eller elektronisk display i salgslokalet, der forhandleren har rangert alle sine modeller etter drivstofftype, -forbruk og CO2-utslipp.

MERK! Kravene har vært gjeldende siden 2001, med unntak av pkt. 2, tilgang til PC, som erstatter tidligere trykksak.

Veiledningen er ment å gi dem som selger nye personbiler informasjon om merkeforskriften og kravene i den. Det å kjenne innholdet i merkeforskriften er viktig for å kunne etterleve kravene og gi god miljøinformasjon til forbrukerne.

Veiledningen inneholder i tillegg en standard for hvordan energimerkingen av den enkelte bil anbefales utformet.

Forskrift om energimerking

Del:

Relatert