Søk
Close this search box.

Kraftig vekst i elbilsalget i Europa

Norge har lenge vært det landet i Europa med høyest salg av elbiler, men nå tar flere land oss igjen. – Det europeiske elbilmarkedet vokste med 80 prosent i fjor, og det ser bare ut til å tilta i år, sier Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening.

Elbil har vært et smalt nisjeprodukt i de fleste markeder i verden, og målt i prosent av nybilsalget kan ingen matche Norges elbil-andel. I Europa har det heller ikke noe sted blitt solgt flere elbiler i rent antall enn i Norge – før nå.

– Mye tyder på at elbilene begynner å nå massemarkedet i Europa, forteller Andresen.

I 2019 sett under ett ble Norges drøyt 60 000 solgte elbiler slått av Nederlands 62 000 og Tysklands 63 000. Mesteparten av oppsvingen kom i årets siste måneder, og ser man på fjerde kvartal alene ble det solgt flere elbiler i både Frankrike (12 000), Tyskland (15 000), Nederland (32 000) og Storbritannia (13 000) enn her til lands (snaut 11 000). 

– Det grønne skiftet i transportsektoren er på full fart inn i andre europeiske markeder, og vil bare tilta i tiden fremover, mener Andresen.

– Ingen dumpingpriser på elbil

Den europeiske salgsstatistikken kommer fra bilprodusentorganisasjonen ACEA. Elbilsalget i Europa (EU- og EFTA-landene) har økt med drøyt 80 prosent på ett år, fra 200 000 elbiler i 2018 til 360 000 i 2019. 

Statistikk for solgte elbiler i Europa.

EU har satt som mål at hver enkelt bilprodusents solgte biler i Europa skal ha et gjennomsnittlig CO2-utslipp på 95 gram per kilometer eller lavere. Det gjør at lanseringene av nye elbilmodeller kommer på løpende bånd i tiden fremover.

– Noen har spådd at produsentene vil måtte dumpe prisene og selge elbiler med store tap for å få solgt nok av dem til å møte utslippskravene sine. Nå ser det ut til at elbiler begynner å bli kurante også for kunder på det europeiske kontinentet, og at etterspørselen tar seg naturlig opp uten slike drastiske virkemidler, sier Andresen.

Norge er ikke alene om å ha solide salgsinsentiver for elbiler – i Romania får man for eksempel et flatt tilskudd på omtrent 100 000 kroner ved kjøp av en elbil. I de fleste andre markeder er imidlertid kjøpsavgiftene på bensin- og dieselbiler vesentlig lavere enn i Norge, og derfor har elbilene hatt svekket konkurransekraft her.

Også ladbare hybrider er et gedigent satsingsområde når bilprodusentene skal senke utslippene.

–  Norge er et mye mer modent elbil-land også når det kommer til infrastruktur for lading enn resten av Europa. Og i land som for eksempel Tyskland kjører folk i gjennomsnitt både lengre og fortere enn oss her hjemme. Da blir ladbar hybrid fort mer kurant enn elbil for mange per i dag, forklarer Andresen.

God tilgang på biler i Norge

Han påpeker også at det ikke er noe som tyder på at tilgangen på ladbare biler i Norge vil bli begrenset som følge av økt etterspørsel i Europa.

– I takt med denne økte etterspørselen trappes også produksjonen opp og norske importører melder om en god leveringssituasjon, slik at det ser lyst ut for potensielle kunder, avslutter Andresen.

Del:

Relatert