Søk
Close this search box.

Konstruktive samtaler med samferdselsministeren

Fruktbare diskusjoner og god stemning i paneldebattene. Fra venstre Jon-Ivar Nygård, Harald Jachwitz Andersen, Øyvind Solberg Thorsen, Morten Stordalen og Andreas Handeland (ordstyrer). Foto: Erik L. Solum

Solid oppmøte, stort engasjement og fruktbare debatter da OFV og BIL arrangerte frokostseminar om ny NTP.

– Ambisjoner og mål må følges opp med riktige tiltak. Så jeg gjentar det vi har sagt mange ganger tidligere, både i NTP-høringer og i mediene: Vi trenger kraftfulle, forutsigbare og ubyråkratiske incentiver for nyttekjøretøyene for å få farten opp i det grønne skiftet!

Dette var deler av budskapet BIL-direktør Harald Jachwitz Andersen serverte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i paneldebatt på frokostmøtet OFV og BIL arrangerte tirsdag den 7. mai.

I panelet var også direktør Øyvind Solberg Thorsen fra Opplysningsrådet for veitrafikken. Han ga samferdselsministeren og regjeringen skryt for god forventningsstyring i perioden før fremleggelsen, men savnet en mer helhetlig plan.

– Det blir litt mye «stykkevis og delt», og det virker som om de ulykkesbelastede fylkesveiene er litt glemt, sa han.

Statsråd Nygård fikk holde sitt innlegg om Nasjonal transportplan for 2025-2036, og holdt fast på at dette er en mer realistisk plan enn tidligere. Han poengterte at vi skal utbedre og vedlikeholde der vi kan, og bygge nytt der vi må.

Fra venstre: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, ordfører i Moss, Simen Nord, og ordstyrer Andreas Handeland fra BIL. Foto: Erik L. Solum
Fra venstre: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, ordfører Simen Nord (H) og ordstyrer Andreas Handeland fra BIL. Foto: Erik L. Solum

Flere prosjekter er flyttet over i den såkalte «utviklingsporteføljen». En av disse er RV19 gjennom Moss, som er anløpet til Norges største fergesamband, og som avlaster E18 gjennom Oslo, Bærum og Asker. Høyre-ordfører Simen Nord fra Moss stilte til debatt med statsråden etter hans innlegg, og eksemplifiserte hvordan både kommuner, innbyggere og ulike selskaper blir berørt når et prosjekt som en ny riksvei blir lagt på is.

– Moss er allerede en byggeplass som følge av jernbaneutbyggingen, og et knutepunkt som binder store deler av Norge sammen med Europa. Derfor bør utbygging av jernbanen og ny RV19 overlappe hverandre og spille på lag, sier Simen Nord.

I debatten som fulgte diskuterte panelet mer helhetlig rundt prioriteringene i NTP. I tillegg til statsråden, BIL-direktør Harald og OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen, var Morten Stordalen fra FrP invitert inn. Han sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, og har sittet i NTP-forhandlinger tidligere. Han var, kanskje ikke helt uventet, ikke enig i regjeringens prioriteringer i forslaget.

– Det er lite realisme i denne NTP-en, mente Stordalen, som blant annet reagerte på at igangsatte prosjekter skrinlegges, som igjen fører til økt offentlig ressursbruk når disse eventuelt hentes frem igjen fra «utviklingsporteføljen».

– Jeg vil nok heller kalle det en «avviklingsportefølje» fremfor en «utviklingsportefølje», avsluttet han.

OFV og BIL takker for solid oppmøte, og retter en ekstra takk til politikerne i paneldebattene.

Del:

Relatert