Søk
Close this search box.

Interaktive skjermer og trafikksikkerhet – BILs policy

Nye biler inneholder stadig mer teknologi og funksjoner. Funksjonene er i) sikkerhetsrelaterte, ii) komfortorienterte og iii) «infotainment»-orienterte. Flere av disse funksjonene er lagt til skjermer som styres via skjermberøring, stemmestyring, knapper på rattet og «hjul». Skjermene er normalt påkoblet internett, og oppdateres løpende – for eksempel med trafikkmeldinger. Sjåføren kan også koble sin mobiltelefon til bilen/skjermen og dermed motta sms-varsler mv.

Den senere tid har det blitt hevdet at de nye skjermene stjeler oppmerksomhet fra sjåføren som dermed blir mindre oppmerksom på trafikkbildet. Dette kan gå ut over trafikksikkerheten.

Trafikksikkerhetsforeningen og Gjensidige gjennomfører årlige undersøkelser om problematikken, og i 2021 svarer bilistene følgende:

  • Halvparten av sjåførene har opplevd at interaktive skjermer stjeler oppmerksomhet under kjøring
  • 30 prosent av de mannlige og 21 prosent av de kvinnelige sjåførene, har opplevd at dette har ført til ubehagelige eller farlige situasjoner.
  • Ca 100.000 bilførere har opplevd trafikkuhell grunnet skjermbruk
  • Tre prosent av alle ulykker kan kobles til skjermbruk.

Tallene fra Norge gjenfinnes også i internasjonale undersøkelser, bl.a. fra Sverige og Tyskland. Internasjonal forskning viser at gammeldagse funksjonsknapper på dashbordet kan være tryggere enn berøringsskjermer, men også at hvor skjermene plasseres i kupeen har stor betydning. Videre vil fysiske knapper ikke gi samme muligheter for oppdateringer og det er ikke knapper nok til alle funksjoner i moderne biler.

Det som synes klart er at jo mindre sjåføren må flytte blikket for å se skjermen, jo bedre. Det kan være bedre å bruke stemmestyring/voice-meldinger fremfor berøring.

Trygg Trafikk (og flere andre) har tatt til orde for å forby bruk av berøringsskjermer som ikke kan styres fra rattet så lenge bilen er i fart. De etterlyser en bedre lovregulering på feltet, og peker på at bruk av mobiltelefon i bil har vært lovregulert i mer enn 20 år.

Vurdering av saken

Veitrafikkloven er helt tydelig på at det er et føreransvar å være oppmerksom i trafikken. Paragraf 3 lyder «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret».

Samtidig er det liten tvil om at bilprodusentene også har et ansvar for og interesse av å produsere biler som er så trygge som mulig. Dette er et ansvar som produsentene har tatt på største alvor de siste 50 årene, der det stadig har kommer forbedringer i sikkerhetsutstyr og førerstøttesystemer. Som et resultat av dette, og sikrere veier, har ulykkestallene falt betydelig – nærmest år for år.

Utviklingen innen bilteknologi kommer til å fortsette med uforminsket kraft, med mer og mer brukervennlige og etter hvert automatiserte biler med stadig mer innebygd sikkerhet. Dette kommer til å forbedre trafikksikkerheten ytterligere.

Digitalisering og berøringsskjermer er relativt ny teknologi der utviklingen går fremover i lynfart. Ny forskning kan tyde på at det finnes gode og mindre gode steder å plassere skjermene (høyt oppe er bra) og styre dem (stemmestyring, styring fra ratt/«hjul» og voicemeldinger er bra).  

De fleste bilprodusenter har nå innført funksjonsnivåer som bare kan brukes når bilen står parkert. Det kommer også stadig nye førerhjelpsystemer som «Advanced Driver Distraction Warning» (ADDW) – der f.eks. rattbevegelsessensorer eller kameraer korrigerer uoppmerksomme sjåfører.  

Foreløpig er det ikke kommet noen signaler om at vegmyndighetene vurderer å lovregulere bruk av skjermer, men det kan ikke utelukkes at dette kan komme. For BIL blir det viktig å påvirke at en eventuell lovregulering må utformes fornuftig slik at den bidrar til økt sikkerhet, uten å stoppe teknologiutviklingen. Gjennomgående har ny teknologi gjort bilene vesentlig sikrere enn før, og fremtidens teknologi vil gjøre bilene enda sikrere. Denne utviklingen må ikke reverseres.

BILs hovedpunkter

  • Trafikksikkerhet er bilprodusentenes førsteprioritet. Teknologiutviklingen de siste 50 årene – fra bilbeltet på 70-tallet til avanserte førerhjelpssystemer i dag – har ført til en betydelig reduksjon i antall ulykker og skader i trafikken. Moderne biler inneholder konstruksjoner, sikkerhetsutstyr og hjelpesystemer som gjør trafikken mye tryggere enn tidligere.
  • Berøringsskjermer er relativt nytt, og bilprodusentene høster stadig mer erfaring om hvor skjermene bør plasseres og styres for å optimalisere sikkerheten. Ny kunnskap omsettes raskt til forbedringer. Vi er derfor sikre på at bilene vil bli enda tryggere i årene fremover.
  • Det er grunn til å understreke at alle sjåfører må være svært aktsomme og holde fokus på trafikkbildet til enhver tid. Styr gjerne bilens funksjoner fra rattets betjeningspanel og bruk bilens talefunksjon slik at du kan holde øynene på veien. Stopp når du skal bruke berøringsskjermer eller gjøre andre avanserte operasjoner.

Spørsmål og svar

Fører berøringsskjermer til flere ulykker?

Det korte svaret er at det er mye tryggere å ferdes i trafikken i dag enn tidligere. Teknologi-utviklingen de siste 50 årene – fra bilbeltet på 70-tallet til avanserte førerhjelpssystemer i dag – har ført til en betydelig reduksjon i antall ulykker og skader i trafikken. Når det er sagt er det grunn til å understreke at alle sjåfører må være aktsomme og holde fokus på trafikkbildet til enhver tid. Styr derfor gjerne bilens funksjoner fra rattets betjeningspanel og bruk bilens talefunksjon slik at du kan holde øynene på veien. Stopp når du skal bruke betjeningsskjermer eller gjøre andre avanserte operasjoner.

Har ikke bilprodusentene et ansvar?

Jo, bilprodusentene har et stort ansvar og tar ansvar. Trafikksikkerhet er bilprodusentenes førsteprioritet. Teknologiutviklingen de siste 50 årene har ført til en betydelig reduksjon i antall ulykker og skader i trafikken. Moderne biler inneholder sikkerhetsutstyr og hjelpesystemer som gjør det å ferdes i trafikken mye tryggere enn tidligere. Berørings-skjermer er relativt nytt, og bilprodusentene høster stadig mer erfaring om hvor skjermene bør plasseres og styres for å optimalisere sikkerheten. Ny kunnskap omsettes raskt til forbedringer. Vi er derfor sikre på at bilene vil bli enda tryggere i årene som kommer.

Har du noen gode råd til bilistene?

Vær aktsom i trafikken, kjør defensivt og hold fokus på trafikkbildet til enhver tid. Styr gjerne bilens funksjoner fra rattets betjeningspanel og bruk bilens talefunksjon slik at du kan holde øynene på veien. Stopp når du skal bruke berøringsskjermer eller gjøre andre avanserte operasjoner.

Bør berøringsskjermer lovreguleres?

Vi registrerer at enkelte har tatt til orde for dette, og vi i BIL deltar gjerne i den debatten. Trafikksikkerhet er svært viktig.  Gjennomgående har ny teknologi gjort bilene vesentlig sikrere enn før, og fremtidens teknologi vil gjøre bilene enda sikrere. Denne utviklingen må ikke reverseres.

Del:

Relatert