Søk
Close this search box.

Hvor store utslipp har en elbil?

Det finnes etter hvert en del studier av CO2-utslipp der man sammenlikner elbiler mot biler med forbrenningsmotor. Ikke alle studier er like grundige, og ikke alle er like representative, men ser vi på et tverrsnitt av de seriøse studiene begynner det å meisle seg ut et klart bilde.

Når man skal sette opp CO2-utslippsregnskap for en bil er det viktig å ha med alle faktorer, eller i alle fall de samme faktorene for alle bilene man sammenlikner. Vi har sett eksempler på studier der produksjon av en elbil sammenliknes med utslipp under kjøring fra en bensin-/dieselbil, uten at utslippene fra produksjonen av denne tas i betraktning. Produksjon og frakt av drivstoff genererer også utslipp. Moralen er: Hvis ikke de samme faktorene er med, så er studien i prinsipp verdiløs.

Livsløpsanalyser tar for seg utslippene fra både produksjon, bruk og resirkulering av bilen, og da snakker vi om verdifull kunnskap.

Nå har Joanneum Research, på oppdrag for tyske ADAC (tilsvarer NAF) publisert en studie der de har gjennomført nettopp en slik livsløpsanalyse. Hovedkonklusjonen til Joanneum er:

En elbil genererer mindre CO2-utslipp gjennom sitt livsløp enn en tilsvarende bensin- eller dieselbil, med mindre strømmen i høy grad kommer fra fossile brensler (kull, gass og/eller olje).

Funnene til Joanneum likner på studier vi har sett tidligere. Det er et godt tegn, for det tyder på at ulike forskningsmiljøer får konsistente funn og at opplysningene stemmer, gitt de forutsetningene som finnes og slik batteriproduksjon foregår i dag.

Denne rapporten viser som alle andre at elbiler per i dag har et høyere CO2-utslipp fra produksjonen enn en bensin-/dieselbil. Med en tysk strømmiks, som i 2018 besto av nesten 50 prosent kull og gass, beregner Joanneum at elbilens CO2-regnskap går i null sammenliknet med en bensinbil etter 127 500 km, og etter 219 000 km sammenliknet med en dieselbil. Etter den kjørelengden har altså elbilen lavere utslipp totalt sett.

Dette er med dagens tyske strømmiks. Ser man på historikken, så blir det fort klart at andelen utslippsfri og fornybar kraftproduksjon i strømmiksen har økt hvert år siden 2002 i Tyskland, og også i Europa generelt.

Tar man utgangspunkt i en strømproduksjon som er helt utslippsfri, slik tilfellet (nesten) er i Norge, vil elbilen gå i null allerede etter 37 500 km sammenliknet med en bensinbil, og 40 500 km sammenliknet med en dieselbil.

Det er altså utrolig mye å hente på å dreie strømproduksjonen i utslippsfri retning.

ADAC konkluderer derfor med at utslippsfri mobilitet i fremtiden avhenger av en mest mulig fossilfri strømproduksjon. Da passer det jo bra at det ser ut til at tyske myndigheter vil fase ut kull fra strømmiksen gradvis, og totalt innen 2038. Kull er hovedårsaken til det høye CO2-utslippet fra strømproduksjonen i Tyskland i dag.

Så er det i tillegg et stort potensiale i å få ned utslippene fra batteriproduksjon, samt redusere mengden sjeldne metaller i disse. Her ventes det store fremskritt om noen år, og noen analytikere mener at man rundt 2026 kan starte utrulling av solid state-batterier, som er både lettere, billigere og har færre metaller i seg enn dagens litium-ion-teknologi.

Det lover godt for utslippsregnskapet til elbilen i fremtiden.

Del:

Relatert