Søk
Close this search box.

– Her starter veien til selvkjørende biler

Veien til selvkjørende biler handler kanskje like mye om endring av lover og itforming av regelverk som om teknologiske fremskritt. Den europeiske bilprodusenten ACEA har nå lagt frem en rapport som viser hva som må til for at selvkjøring skal bli en realitet.

Hensikten med selvkjørende biler, både person- og lastebiler, er å øke veitrafikkens nytte og effektivitet.

– Automatisert kjøring er et paradigmeskifte som vil endre hvordan vi transporterer mennesker og gods. Potensialet for økt sikkerhet, tilgjengelighet og effektivitet samt reduserte utslipp er enormt. I tillegg vil sjåfører gradivs oppleve mer frihet og høyere komfort, sier ACEAs leder Eric-Mark Huitema.

Med en ny EU-kommisjon og et nytt Europaparlament klare for en ny termin, er det på tide å starte en dialog mellom bilbransje, myndigheter og andre interessenter om hvordan overgangen til selvkjøring skal skje.

I forbindelse med dette har ACEA lagt frem et såkalt «veikart» – et dokument der de presenterer en sjekkliste for det regulatoriske rammeverket som må på plass på nasjonalt, europeisk og internasjonalt nivå. Dokumentet kan du lese her: «Roadmap for the Deployment of Automated Driving in the European Union«.

En selvkjørende bil må takle alle oppgaver selv, uten inngripen fra et menneske.

Tidslinjen for dette arbeidet strekker seg over flere tiår og følger den forventede teknologiske utviklingen. Forventningen i dag er nemlig at full selvkjøring, altså der kjøretøy skal kunne styre seg selv i alle tenkelige og utenkelige scenarier uten menneskelig inngripen, ligger noen tiår frem i tid.

Beslutningstakerne i Europa må også sørge for en oppgradering av fysisk og digital infrastruktur for å møte kravene til automatisert kjøring. Testing må foregå i stor skala og på tvers av landegrenser, mener ACEA.

– Automatisert kjøring vil på sikt medføre massive omveltninger i samfunnet. Det er viktig at vi starter jobben med å ruste oss for fremtiden. Vi ønsker nå å heve kunnskapen til folk og folkevalgte om hva dette vil innebære, avslutter Huitema.

Del:

Relatert