Søk
Close this search box.

Godt nytt om bilavgifter i statsbudsjettet

Bilimportørenes Landsforening om statsbudsjettet:

– God overgang til WLTP-baserte bilavgifter

– Regjeringen har funnet en god løsning på hvordan engangsavgiften for personbiler kan tilpasses den nye målemetoden WLTP. Vi er også tilfreds med at elbilfordelene videreføres i 2020. Dette vil forsterke det grønne skiftet i veitrafikken, sier direktør Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening (BIL).

Statsbudsjettet for 2020 er tilnærmet provenynøytralt når det kommer til bilavgifter. Elektriske biler vil fortsatt ha fritak for engangsavgift og merverdiavgift. Dermed viderefører regjeringen sin politikk med å dreie avgiftene i grønn retning.

– Det har lenge hersket en del usikkerhet om hvordan overgangen fra målemetoden NEDC til WLTP skal gjøres provenynøytralt. Jeg vil derfor gi regjeringen skryt for den løsningen som nå innføres, der de følger opp løftet fra Granavolden-plattformen om en provenynøytral omlegging. Jeg er også tilfreds med at NEDC 2.0 skal legges til grunn for avgiftsberegningen av varebiler i 2020. WLTP-innfasingen for varebiler ligger et år etter personbil, sier Andresen.

BIL mener det er riktig av avgiftsfritakene for nullutslippsbiler opprettholdes – også i 2020. 45 prosent av alle nye personbiler solgt i Norge i første halvår 2019 er elbiler. Det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye biler sett over ett er nå nede i 59 gram per kilometer. Det er 15 gram lavere enn på tilsvarende tidspunkt i fjor.

– Bilbransjen ligger langt fremme i det grønne skiftet, Kombinert med en fornuftig avgiftspolitikk som stimulerer til grønne valg hos forbrukerne, er Norge et foregangsland i reisen mot en utslippsfri transportsektor. Vi i den norske bilbransjen merker at dette gir internasjonal oppmerksomhet. Mange land ønsker å lære av oss, sier Andresen.

For ytterligere opplysninger, kontakt:
Erik Andresen, direktør i BIL                                                     mob. 915 66 982

Del:

Relatert