Søk
Close this search box.

Glad for ESA-søknad ut 2022

-Vår vurdering er at dette er svært gode nyheter, som gir oss en klar indikasjon på at vi er kommet et langt skritt videre i jobben for å skyve innfasingen av mva på elbil ut i tid, sier Ida Krag, sjef for kommunikasjon og myndighetskontakt i BIL.

I midten av november ble notifikasjonen fra regjeringen til ESA om forlengelse av mva-fritaket for elbil sendt. BIL var lenge svært bekymret for at Sanner bare ville søke for ett år. Tidligere har normen vært å søke for tre år om gangen. Men den politiske debatten om elbilmva har vært omfattende, og både Ap og Høyre har gitt uttrykk for at de ønsker å starte innfasingen raskt.

-Vi er derfor svært glade for at Sanner nå har søkt ESA om fritak for mva på elbil ut 2022! Dersom ESA godkjenner Norges mva-fritak på elbiler ut 2022, betyr selvsagt ikke det at ikke mva kan innføres i fritaksperioden likevel, dersom Stortingsflertallet vil det. Det er heller ikke formelle hinder for at en norsk regjering kan søke om forlenging etter 2022 på et senere stadium. Slik sett låser ikke denne notifikasjonen noen posisjoner, men den gir føringer av en viss substans, sier Krag.

BIL mener mva-fritaket bør videreføres ut neste stortingsperiode. En for tidlig innfasing av mva på elbil vil sette det grønne skiftet på veiene i fare og svekke 2025-målet.

Finansdepartementets nettsak og notifikasjonen som er sendt ESA finner dere her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/notifisering-av-mva-fritaket-for-elbiler-sendt-til-esa/id2784717/

Del:

Relatert