Søk
Close this search box.

Gal medisin gir ikke bedre luftkvalitet

12853 350 20295 forbud mot dieselbiler i oslo 991679

– Det er viktig å bedre luftkvaliteten i norske byer, men vi trenger tiltak som virker. I dag er det mye kunnskapsløshet og symbolpolitikk som preger debatten. Det gir ikke renere luft og vil skade miljøsaken på sikt, sier Erik Andresen i BIL og Egil Steinsland i NBF.

Forbud mot å kjøre dieselbil i byer og tredobling av bompengesatsene. Dette er bare noen av de tiltakene som nå diskuteres for å bedre luftkvaliteten i norske byer. I følge BIL og NBF vil disse tiltakene bare gi marginale utslippsreduksjoner, samtidig som de skaper store praktiske problemer. Organisasjonene etterlyser nå mer fokus på de tiltakene som virkelig virker, som mindre tungtrafikk gjennom byene, bedre kollektivtilbud og forbud mot gamle vedovner.

– Vi gjør en viktig miljøsak en bjørnetjeneste når vi lar kunnskapsløshet og symbolpolitikk prege debatten. På denne måten tilrettelegges det for symbolske tiltak som ikke virker, mens politikerne lar være å gjøre de tingene som virker fordi de koster for mye, sier Andresen og Steinsland.

Det er to hovedkilder til redusert luftkvalitet i norske byer – svevestøv og N02. Opp mot 50 prosent av svevestøvet kommer fra vedfyring, mens 70 prosent av N02-utslippet kommer fra tungtrafikk som lastebiler, busser og varebiler.

– Fakta viser at tiltak mot diesel personbil er helt feil. Dette vil ikke redusere svevestøvet i det hele tatt og det vil i beste fall redusere N02-utslippene med 10 prosent. Derimot vil disse tiltakene skape store praktiske problemer for mange av byens innbyggere som skal på jobb eller hente og levere i barnehagen, sier Andresen og Steinsland.

De to organisasjonene mener av svevestøvsproblematikken først og fremst løses gjennom forbud mot gammeldagse vedovner og gjennom bedre vasking av veiene. N02-problematikken må løses ved å lede tungtrafikken rundt og ikke gjennom bysentrum, og ved en omfattende kollektivutbygging.

– Problemet er at omkjøringsveier for tungtrafikk og kollektivsatsinger koster mye penger. For politikerne er det mye lettere å fokusere på det som er lett, nemlig kjøreforbud og bompenger. Men dette vil knapt ha effekt. På sikt skader det en viktig miljøsak. Kombinasjonen er lite gevinst, store praktiske problemer og sprengt kollektivtrafikk er dårlig,  mener Andresen og Steinsland.

De legger til at ny teknologi i både lastebiler og personbiler, den såkalte Euro 6-teknologien er i ferd med å løse N02-problematikken i nye biler. Rask innfasing av ny teknologi og utfasing av eldre kjøretøy er derfor mye viktigere enn kjørebegrensninger.

Les mer om Fakta om lokal luftforurensning her

Del:

Relatert