Søk
Close this search box.

Frokostmøte 21. mars: Veien til nullutslipp

Tirsdag 21. mars arrangerer vi frokostmøte sammen med NAF. Valgkampen nærmer seg, og alle partiene er enige om utslippsmålene for 2030, men har partiene bestemt seg for sine viktigste tiltak? Hva skiller de ulike regjeringsalternativene? På møtet vil Transportøkonomisk institutt gi ny innsikt i mulighetene for å gjøre kutt i klimagassutslippene fra transportsektoren, og vi får en debatt om hva slags virkemidler som vil være nødvendige i tiden fremover.

Programmet starter 08.00. Frokost serveres fra kl 0730. Grunnet begrenset antall plasser er påmelding obligatorisk.

I dag ruller det over tre millioner biler på norske veier. De skal i gjennomsnitt leve i nesten 20 år. Selv hvis alle nye biler er nullutslipp fra 2025, så vil mange av fossilbilene som i dag er på veien fortsette å slippe ut klimagasser til lenge etter 2030. Klarer vi å halvere utslippene fra personbilparken på bare 13 år?

For politikerne har det viktigste virkemiddelet for å nå 2030-målet om 40 prosent kutt i utslippene fra transportsektoren vært at det ikke selges fossilbiler fra 2025. Debatten har imidlertid også vært preget av usikkerhet om hva de ulike tiltakene faktisk kutter av utslipp. Lasse Fridstrøm (TØI)presenterer tall på frokostmøtet som gir ny innsikt i mulighetene for å gjøre kutt i klimagassutslippene fra transportsektoren.

Med dette som bakteppe skal samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fortelle om regjeringens arbeid for å nå utslippsmålene til transportsektoren. Vi får en debatt om hva slags virkemidler som vil være nødvendige i tiden fremover.

Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, har blant annet vurdert de samfunnsøkonomiske kostnadene ved å skifte ut den norske bilparken til elbiler.

Alle partiene er enige om 2030-målene, men ser veien mot nullutslipp helt lik ut? Valgkampen nærmer seg og partiprogrammene vedtas. Har partiene bestemt seg for sine viktigste tiltak? Hva skiller de ulike regjeringsalternativene?

Velkommen!

 


Program

07.30 – Kaffe, frokost og registrering
08.00 – Lasse Fridstrøm (TØI) legger frem hovedfunn fra ny rapport. Ketil Solvik-Olsen innleder om Regjeringens syn
08.45 – Ellen Hambro (Miljødirektoratet) om klimamål for transportsektoren. Samtale og spørsmål
09.05 – Paneldebatt med politikerne

  • Terje Breivik (V) 
  • Svein Flåtten (H)
  • Marianne Marthinsen (Ap)

09.45 – Avslutning

Del:

Relatert