Feilinformasjon i WLTP-debatten

Finansministeren bekreftet forrige uke at regjeringen vil sørge for at overgangen til den nye utslippsmålesyklusen WLTP ikke skal medføre en dramatisk økning i bilavgiftene.

Blant noen av motstanderne av regjeringens beslutning verserer det en del feilaktige påstander om bilbransjen, målesykluser og avgifter. Det er noen argumenter som ser ut til å gå igjen, og vi mener det er viktig å addressere disse for å forsøke å unngå at man debatterer på feil grunnlag.

Påstand: «Bilprodusentene underrapporterer utslippstall»

Misvisende utslippstall er hovedgrunnen til at NEDC-testen byttes ut. NEDC satte ikke høy nok belastning på bilene i testsyklusen, noe som gjorde at måleresultatene gjenspeilet det som ville vært svært rolig kjøring under helt optimale vær- og føreforhold. Det er altså ikke representativt for hvordan kjøring foregår i praksis. Dette har imidlertid ikke noe med underrapportering å gjøre – det er bare slik testen har vært utformet.

WLTP-testen fanger opp forskjeller mellom bilmodeller og drivlinjer på en bedre måte, men det er viktig å huske på at dette også er en laboratorietest som er ment for å gjøre det lettere å sammenlikne ulike bilmodeller på nøytralt grunnlag. Hva bilene faktisk slipper ut på veien avhenger fortsatt av vær, føre, kjørestil, topografi, temperatur og så videre.

Hvilken test nye biler skal kjøres igjennom er det myndigheter (EU) som bestemmer, ikke bilprodusenter. Produsentene sender bilene til testing hos uavhengige laboratorier, for eksempel KBA i Tyskland. Disse utfører den offisielle kjøresyklusen (tidligere NEDC, nå WLTP) i henhold til protokoll med mandat fra nasjonale myndigheter i testlandet. Det finnes ikke noen annen godkjent måte å teste bilene på enn den til enhver tid gjeldende standarden. Måleresultatene fra laboratoriet er de offisielle måleresultatene. Derfor blir det feil å si at bilprodusentene jukser. Tvert imot har de fulgt et overordnet regelverk, og fått resultater deretter.

Påstand: «Bilprodusentene jukser»

Det er riktig at en bilprodusent er tatt i å jukse med nivåer på NOx på noen av sine bilmodeller. Øvrige rapporter om at biler slipper ut mer NOx på veien enn NEDC-testen skulle tilsi må igjen tilskrives svakheter i testregimet, og det kan ikke kalles juks når regelverket er fulgt. Her er det mange som forsøker å tilskrive bilprodusentene ansvar for at testregimet har vært for dårlig. Emissions Analytics, som har gjennomført kontrolltester av NOx-utslipp på vei og funnet avvik, skriver at «These differences may well be explained by limitations in the official system, rather than through illegality». WLTP-testen er altså ment å bøte på de svakhetene som her blir påpekt.

Ingen bilprodusenter er tatt i å jukse med CO2 – som jo er der avgiftstrykket ligger. At utslippstallene etter NEDC-testen har vært misvisende har som nevnt over ikke noe med juks å gjøre.

Med andre ord er det en sterk overdrivelse og en relativt alvorlig påstand å hevde at bilprodusentene jukser.

Påstand: «Bensin- og dieselbiler er for billige»

Inntektene fra bilavgiftene har gått ned de siste årene selv om CO2-avgiften har blitt skrudd til hvert år. Det skyldes utelukkende at nordmenn har kjøpt biler med lavere utslipp – som jo nettopp var den tilsiktede effekten av å introdusere en CO2-komponent i engangsavgiften i sin tid.

Det er imidlertid vanskelig å være enig i at bensin- og dieselbiler slipper for billig unna. Ikke i noen annen sektor beskattes CO2 like hardt som i transportsektoren.

Volkswagen Golf kommer i alle de vanligste drivlinjevariantene – diesel, bensin, ladbar hybrid og elektrisk. Her er et eksempel på skatter og avgifter på disse:

Utslippene fra nye biler er fortsatt på vei nedover, og går mot null i årene fremover. Da vil man ikke kunne hente inn noe provenytap fra bilavgiftene ved å skru opp CO2-avgiften. I tillegg vil vi kunne se ganske store endringer i bruksmønstre for biler. Avgiftene i dag må imidlertid være tilpasset situasjonen i dag. Etter hvert vil utviklingen kreve at vi tenker helt nytt om fremtidens bilavgiftssystem, og ikke minst hvordan avgiftene bør fordeles mellom kjøp og bruk av bil.

Påstand: «Bilprodusentene jukser med den nye testen»

Vi er nå i «innkjøringsfasen» av WLTP-testregimet, og det er derfor spesielt fokus på å avdekke eventuelle feilrisikoer og svakheter for å ytterligere kvalitetssikre testdataene. Det vil i så fall være utelukkende positivt for bilbransjen, som ikke har noe å tjene på svekket tillit til måleresultatene. Både bilprodusenter, politikere, forbrukere og interesseorganisasjoner ønsker en test som er troverdig og pålitelig. Her er et eksempel på hvordan bransjen og myndighetene jobber med å håndtere en potensiell svakhet i testregimet.

Del:

Relatert

Bilsalget i november 2023

Norge ser historisk nedgang i nybilsalg mens nullutslippsbiler dominerer markedet November 2023 markerer et historisk øyeblikk i Norges bilindustri, med

Les mer