Søk
Close this search box.

Euro 6 / VI-standardene oppdateres

EU-kommisjonen jobber i disse dager med å oppdatere og forbedre dagens Euro 6 / VI-standarder. Arbeidet er ventet ferdigstilt mot slutten av 2021.

-Gjennom våre kontakter og samarbeidspartnere i EU følger vi nøye med på arbeidet, sier Tore Lillemork, teknisk direktør i Bilimportørenes Landsforening.

Han forteller at EUs mål både er å forbedre dagens standarder for lokale utslipp, særlig for byområder, og å gjøre regelverket lettere å forstå og overholde for brukerne. Euro 6 gjelder lette biler og Euro VI gjelder tunge biler.

Hensikten er å sikre et høyt nivå av miljø- og helsebeskyttelse i EU og det indre markedets funksjon.
-De operasjonelle målene er å redusere kompleksiteten og overholdelseskostnadene til de eksisterende utslippsstandardene for Euro 6 / VI-kjøretøy, å gi passende og oppdaterte grenser for alle luftforurensende utslipp og å sikre at nye kjøretøy holder sine utslipp under kontroll gjennom hele levetiden og under alle bruksforhold, sier Lillemork.

Under er alternativene kommisjonen har identifisert for å nå målene. De vil bli revidert når alle evalueringer er klare, antagelig ca. fjerde kvartal 2021, opplyser Lillemork.

Avhengig av hvilket alternativ som velges, vil konsekvensene kunne få en viss betydning for bilbransjen i Norge, ikke minst for nyttekjøretøymarkedet.

Målsettinger og alternative valgmuligheter

Basisscenariet er ingen lovendringer i Euro 6 / VI.

Alternativ 1 er en begrenset revisjon av Euro 6 / VI. Dette vil innebære å sette opp én enkelt utslippsstandard for luftforurensende stoffer for biler, varebiler, vogntog og busser. Det vil også innebære å forenkle de eksisterende utslippstestene, med fokus på «real world-tester».

Alternativ 2 er en bredere revisjon av Euro 6 / VI ved å inkludere, i tillegg til tiltakene i alternativ 1, strengere grenseverdier for utslipp for alle kjøretøyer, inkl. å vurdere for tiden ikke-regulerte stoffer, også inkludert klimagassutslipp som ikke er CO2.

Alternativ 3 er en omfattende revisjon av Euro 6 / VI ved å innføre, i tillegg til tiltakene i alternativ 2, ekte utslippsovervåking over hele kjøretøyets levetid, ved ombordovervåking (on-board monitoring = OBM), og legge til rette for «geo-fencing.

Foreløpig vurdering av forventede effekter
Denne delen diskuterer sannsynlige økonomiske konsekvenser av alternativene. Pågående studier og evaluering / konsekvensanalyse vil identifiserte dette.

Alternativ 1 forventes å ha positiv økonomisk innvirkning. Det vil være en forenkling av testprosedyrene for både bilindustrien og de nasjonale myndighetene som er ansvarlige for godkjenning og markedsovervåking.

Alternativ 2
forventes å medføre økte kostnader på kort sikt, mens på lengre sikt forventes den økonomiske nettoeffekten å være positiv. På den positive siden antas strengere utslippsgrenser mest sannsynlig å redusere helse- og miljøkostnadene.

Alternativ 3 forventes å medføre høyere kostnader for produsenter og høyere priser for forbrukerne. Likevel forventes ikke de relative kostnadene ved kontinuerlig overvåking av utslipp å være store, fordi det sannsynligvis vil være synergier i å forenkle eller erstatte eksisterende omborddiagnostikk (OBD). Systemene forventes å redusere utslipp. Dette vil redusere helse- og miljøkostnadene og øke tilliten til Euro-kravene betydelig. Handel forventes generelt ikke å bli påvirket.

-Bilimportørenes Landsforening håper EU-kommisjonen lander på en løsning som ivaretar behovet for tiltak, men uten å bli komplisert og byråkratisk.
Det må tas i betraktning at siste generasjoner avgasskrav allerede er allment akseptert, sier Lillemork.

Del:

Relatert