-En strålende budsjettenighet

– Vi vil takke FrP for å ha lyttet til bransjen, sier Erik Andresen, direktør i Bilimportørens Landsforening (BIL). FrP fått gjennomslag for å skrote regjeringens planlagte økning i engangsavgiften på personbiler og forslaget om økt krav til rekkevidde for hybridbiler i enigheten om statsbudsjett for 2021.

Langt på overtid, og bare halvannet døgn før Finansdebatten, ble regjeringspartiene og Fremskrittspartiet enige om statsbudsjettet for 2021 på kvelden den 1. desember. Det ble en enighet det var verd å vente på for bilbransjen.

-Denne enigheten var faktisk enda bedre enn vi hadde turt å håpe på. Dette er fantastisk gode nyheter, sier BILs direktør.

For i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 var det lagt opp til betydelige skjerpelser på engangsavgiften. Regjeringen foreslo å øke de to laveste positive satsene i CO2-komponenten med 23 prosent, og for varebiler forslo regjeringen å øke de positive satsene i CO2-komponenten med 6 prosent. I tillegg foreslo regjeringen å heve grensen for at ladbare hybrider skal få maksimalt vektfradrag i engangsavgiften fra 50 kilometer elektrisk rekkevidde opp til 75 kilometer.

BILs tilbakemelding var at økningene var for kraftige og ville gi store utslag.

FrP fått gjennomslag for å skrote regjeringens planlagte økning i engangsavgiften på personbiler og regjeringens forslag om økt krav til rekkevidde for engangsavgiften for hybridbiler

BIL har hatt kontakt med FrP gjennom forhandlingene og vil takke partiet for å ha lyttet til bransjen.

-Med landet midt i en krevende pandemisituasjon er forutsigbarhet for næringslivet svært viktig. Både for forbrukerne, BILs medlemmer og for næringslivet er dette en håndsrekning vi vil huske, sier Andresen.

For varebilene ser imidlertid økningene ut til å stå ved lag.

-Det er selvsagt uheldig, sier Andresen.

Del:

Relatert