Søk
Close this search box.

ELBILSALGET VIL STRUPES

Bilbransjen frykter at det vil komme 53 000 færre elbiler ut på veiene de neste årene enn det ville i en normalsituasjon. Bilparken vil bli eldre, mer forurensende og mindre trafikksikker. Det trengs ny politikk.

Selv om vi nærmer oss målet om å bare selge nullutslippsbiler så vil det lave salget føre til at det kommer over 50 000 færre elbiler ut på veiene. I tillegg vil det selges over 20 000 færre lavutslippsbiler (hybrider og ladbare hybrider). Nybilpolitikken fungerer ikke når folk ikke kjøper nye biler. Staten må etablere ordninger som får de mest forurensende bilene av veien, sier Stig Morten Nilsen, adm. dir. i NBF (Norges Bilbransjeforbund). – Å få ut flere gamle biler vil også bidra til et bedre nybilmarked totalt, og dermed flere elbiler, legger Nilsen til.

I 2019 økte snittalderen på bilene til 10,7 år, fra 10,5 år. Alderen på bilparken vil ytterligere øke når nybilsalget nå reduseres. Bilbransjens prognose viser at frem til 2025 vil det selges nesten 90 000 færre nye biler sammenlignet med en normalsituasjon. I prognosen legges det til grunn rekordandeler av elbiler hvert år (90 prosent i 2025). Likevel viser tallene at det vil selges 53 056 færre elbiler og 21 087 hybrider og ladbare hybrider.

Lavt nybilsalg vil strupe det grønne skiftet. En stadig eldre bilpark og færre solgte elbiler vil gjøre det vanskelig å nå våre klimamål. Vi må etablere en politikk som bidrar til å ta ut bilene som forurenser mest, og bidra til at alle kan kjøre så nye biler som mulig. Økt vrakpant og fjerning av omregistreringsavgiften på nyere brukte biler er tiltak som kan iverksettes umiddelbart, sier Erik Andresen, adm. dir. i BIL (Bilimportørenes Landsforening). – Som en foreløpig løsning bør bileiere som vraker og kjøper en ny elbil få en ekstra vrakpant. Det er uansett ikke rom for merverdiavgift på elbiler, legger Andresen til.

NBF og BIL har sammen med NAF har foreslått at vrakpanten økes med 5000 kroner umiddelbart, I tillegg bør omregistreringsavgiften for biler under 10 år fjernes. En ny permanent modell for vrakpremie bør etableres på sikt.

Det er ikke noen tvil om det ville være positivt for både klima og trafikksikkerheten å få vekk flere av de eldste bilene. I Sverige foreslår Trafikkverket at alle biler over 20 år bør vrakes, avslutter Nilsen.

Sannsynlig nybilsalg kommende år:

Nybilsalg normal = prognose for bilsalget før korona/lavkonjunktur – Nybilsalg lav = prognose for bilsalget hensyntatt korona/lavkonjunktur
Del:

Relatert