Søk
Close this search box.

DSB: – Elbiler gir ikke høyere risiko for brann i garasjeanlegg

En del eiere av parkeringshus, som for eksempel borettslag, har innført restriksjoner mot parkering av elbil på grunn av frykt for brann. Det er det liten grunn til, konkluderer ny rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

De har fått utført brannforsøk på elbiler. I den ene testen ble det forsøkt å tenne på elbilbatteriet med en ekstern varmekilde, for deretter å måle hvor mye vann og tid som gikk med på slokkearbeidet.

− Det begynte etter hvert å brenne i plasten i bilen, men ikke i batteriet. Det var rimelig enkelt å slå ned flammene med samme innsatsmetoder og tidsforbruk som en brann i en konvensjonell bensin- eller dieselbil, sier Jostein Grav, sjefsingeniør i DSB.

DSB mener derfor at det er rimelig å anta at elbiler parkert i garasjeanlegg ikke representerer en høyere risiko for brann sammenliknet med konvensjonelle biler.

− Det er ingen grunn til å tro at elbiler som står til lading vil øke denne risikoen så lenge ladesystemet er utført og vedlikeholdt etter DSBs regelverk, sier Grav.

I en annen test ble en elbil heist 20 meter opp i en kran og sluppet ned med bakenden først. Hastigheten ved kollisjon ble beregnet til cirka 70 km/t. Etter om lag sju minutter begynte bilen å brenne med synlige flammer, og brant så helt ut. DSB mener imidlertid selv at dette var et ganske ekstremt eksempel.

−I testen ble elbilen sluppet ned på en betongkloss. Et slikt scenario, med massive ødeleggelser som resultat, er imidlertid lite sannsynlig. Fordi elbilene har de samme deformasjonssonene som andre biler, vil for eksempel en frontkollisjon absorbere kollisjonsenergien før batteriet blir skadet, forteller Grav.

Les hele rapporten på DSBs nettsider.

Del:

Relatert