Søk
Close this search box.

-Dramatisk for ladbare hybrider

Erik Andresen

I regjeringens forslag til statsbudsjett foreslås et kraftig avgiftshopp for de ladbare hybridene.

-Med dette straffer regjeringen de som ennå ikke har elektriske alternativer urimelig hardt. I dag finnes det bare millionbiler med rekkevidde på 100 kilometer eller mer, sier Erik Andresen, direktør i Bilimportørenes Landsforening.

I sitt forslag til statsbudsjett vil regjeringen redusere vektfradraget for de ladbare hybridene til 15 prosent, samtidig som kravet til elektrisk rekkevidde for å oppnå maksimalt fradrag økes fra 50 km til 100 km. Forslaget anslås å medføre en provenyøkning på 1 000 mill. kroner.

-Regjeringen setter grensene vesentlig høyere enn det teknologiutviklingen tilsier, sier Andresen.

Regjeringen foreslår også å øke de to laveste satsene for CO2-komponenten i engangsavgiften med 35 prosent, i tillegg til prisstigning. På pumpa økes CO2-aviften med 28 prosent.

-Samlet gir dette svært kraftige avgiftsøkninger for bilistene. Vi er svært overrasket over at regjeringen kommer med slike avgifsthopp over natten. Dette er svært lite forutsigbar politikk. Vi har satt oss et mål for 2025 – og vi er fullt i rute til å nå det målet. Da er det svært urovekkende at regjeringen allerede nå, uten forvarsel, vil gjøre det så kostbart å velge teknologi en del fortsatt trenger, sier Andresen.

For varebilene er avgiftene imidlertid bare prisjustert.

-Det er lyspunktet i dag, og helt nødvendig etter flere år med økte avgifter. Vi er glade for å ha blitt hørt på dette, sier Andresen.

Nullmoms, men lik trafikksforsikringsavgift

At dagens regjering ønsker å videreføre mva-fritaket for elbiler også i 2022 ble lansert som en lekkasje i valgkampen.

– Så langt i år er 60 prosent av nybilsalget av personbiler elektrisk, og vi er i rute til å nå målet om at det bare skal selges utslippsfrie biler i 2025. Jeg synes det er veldig klokt at regjeringen viderefører mva-fritaket for elektriske biler i 2022 og det er bra at ESA allerede har godkjent dette, sier Andresen.

Han advarer en ny regjering om å gjøre endringer i elbilpolitikken nå. Det er fortsatt for mange uavklarte spørsmål til at det er forsvarlig å starte innfasingen av merverdiavgift på nullutslippsbiler i 2022. Dette omfatter både allerede inngåtte kjøpskontrakter, inngåtte leasingavtaler og ikke minst i forhold til bruktimport. Vår klare anbefaling til Støres nye mannskap er å vente til 2024 med å innføre mva på elbiler.

I sitt forslag til statsbudsjett foreslår Solberg-regjeringen å gi elbilene lik trafikkforsikringsavgift som biler med forbrenningsmotor, samt innføre ordinær omregistreringsavgift på elbiler.

-Det er helt akseptable endringer, sier Andresen.

BIL-direktøren beklager at regjeringen velger å la vrakpanten stå.

-Vrakpanten har ikke økt siden 2016, den har ikke engang blitt prisjustert. En høyere vrakpant ville gjort det mulig å få de gamle, usikre klimaverstinger av veiene, og forsterket det grønne skiftet i trafikken. Her burde regjeringen ha kjent sin besøkelsestid, sier han.

Del:

Relatert