Søk
Close this search box.

Hva slags biler kjører nordmenn?

Gjennomsnittsbilen: Den norske gjennomsnittsbilen er 10,6 år gammel og går på diesel. I 2007 var Volkswagen Passat mest solgte bil. 7194 Passater ble solgt, hvorav 7137 (99,2 prosent) med dieselmotor. FOTO: Ryan Dingman/Flickr

Salget av el- og hybridbiler øker, og bensin er mer populært enn diesel. Men ser vi på hele personbilbestanden i Norge bærer den bud om at det for ikke lenge siden kun var bensin og diesel det sto imellom, og at gårsdagens politiske prioriteringer var ganske så annerledes enn i dag.

Bilimportørenes Landsforening (BIL) har sammenliknet personbilbestanden i Norge ved utløpet av 2008 med bilbestanden per 30. september 2017.

 

Det er nå 500 000 flere personbiler på veien enn i 2008, en økning fra 2,2 millioner til 2,7 millioner biler. I perioden fra 2008 til i dag er det antallet dieselbiler som har økt mest, det har mer enn doblet seg fra cirka 600 000 til 1,3 millioner. Det fantes en håndfull hybrider og cirka 1700 elbiler i 2008, mens de i dag utgjør 10 prosent av det totale antallet biler på veiene.

Ser vi på drivstoff- eller fremdriftstyper i nybilsalget de siste årene er den største økningen ikke overraskende å finne blant biler med helt eller delvis elektrisk drift.

 

Hybridene og elbilene har nå passert 50 prosent av nybilsalget, men det tar fortsatt lang tid å «skifte ut» bilparken. En bil som leveres til vraking i dag er i gjennomsnitt 19 år gammel, altså en 1998-modell. Gjennomsnittsbilen i bruk er en 2007-modell, 10,6 år gammel. En ny bil som selges i dag skal, hvis levetiden opprettholdes, i gjennomsnitt rulle på veiene helt til 2036.

 

Diesel var løsningen

 

 

Gjennomsnittsbilen går på diesel. Blant bilene som kjører rundt i dag er nemlig diesel det vanligste drivstoffet. I 2008 var bildet annerledes: Nesten 3 av 4 biler gikk på bensin, resten på diesel. Grunnen til at vi har så mange dieselbiler på veiene i dag er fordi at disse var svært populære for 5-10 år siden. Politikerne lente seg på at dieselbilene hadde lavere CO2-utslipp enn bensinbilene, og satte ned avgiftene:

 

Men så, 10 år senere:

 

 

De dieselbilene som ble solgt i perioden etter at avgiftene ble satt ned skal rulle i 10-15 år til, gitt at gjennomsnittlig alder ved vraking holder seg på 19 år.

 

50 000 flere biler årlig – utslipp er stabilt

I 2016 ble det registrert 154 603 nye personbiler, og 16 319 ble bruktimportert. Samtidig ble 121 484 personbiler vraket mot pant. Det vil si at bilbestanden vokste med cirka 50 000 – noe den har gjort hvert år de siste årene. Utslippene har imidlertid ligget flatt i samme periode:

 

Det skyldes vel alle hybridene og de elektriske bilene, tenker du kanskje? Jo, de har helt klart hatt en effekt. Men ser vi på gjennomsnittlig utslipp fra nye biler år for år, så er det en nedadgående tendens selv om vi skiller ut nullutslippsbilene:

 

Fremtidens bilpark

Bilimportørenes Landsforening jobber for at de som trenger det skal kunne kjøpe seg en sikker og miljøvennlig bil. Vi er spesielt opptatte av at myndighetene skal gi bilbransjen og bilistene forutsigbare og fornuftige vilkår. Plutselige avgiftsendringer og motstridende signaler om fremtidens bilpolitikk skaper uro og økonomisk usikkerhet for mange.

Men tilbake til bilene: Hvor går veien videre? Vi vet at bilparken har vokst med 50 000 biler hvert år i gjennomsnitt de siste 10 årene. Vi vet også at gjennomsnittlig CO2-utslipp per bil fortsatt går nedover. Blant bilene solgt i september 2017 var gjennomsnittsutslippet 71 gram per kilometer. Men hva skjer videre? Hvor raskt går teknologiutviklingen? Hvilke politiske føringer legges?

Vi i BIL har laget en kalkulator der du kan regne deg frem til ditt eget fremtidsscenario. Du kan velge hvor mange biler du tror det kommer til å være, hvor gamle de er, hvor mye de kjører og hvor mye utslipp de har. Kalkulatoren finner du på www.40ned.no.

 

Alle tall og statistikker er hentet fra OFV og SSB.

Del:

Relatert