CO2-utslipp fra privat- og yrkesbiler fortsetter den nedadgående trenden

I følge tall fra Det europeiske Miljøbyrået publisert den 30. april 2014 er CO2-utslippene fra bilparken redusert med 31,7 % i perioden 1995 til 2014. I 2013 var det gjennomsnittlige CO2-utslippet 127g /km sammenlignet med 186g /km I 1995. Dette er et resultat av bilindustriens langsiktige bestrebelser, som en følge av både lovpålegg og eget initiativ.

«Takket være en stor innsats fra den europeiske bilindustrien og milliarder av Euro investert i forskning og utvikling, er Europas privatbiler og lette yrkesbiler de reneste i hele verden», fastslo Erik Jonnaert, generalsekretær i ACEA – European Automobile Manufacturers’ Association.

Det langsiktige arbeidet med ytterligere reduksjon av CO2-ustlippene fra kjøretøy vil fortsette, noe bilindustrien også har forpliktet seg til. Imidlertid er de mest kostnadseffektive tiltakene allerede gjennomført, noe som betyr at målet om ytterligere reduksjoner i fremtiden vil kreve enda større tekniske investeringer – for å oppnå mindre reduksjoner.

I dag er bilsektoren på riktig vei når det gjelder å redusere CO2-utslippene i henhold til lovverkets krav. «Det er verd å merke seg at lovgivningen vedtar reguleringer og setter mål som iverksettes fra den ene dagen til den andre. Følgelig må bilprodusentene starte prosessene med forskning på forhånd for å nå målene. Det betyr igjen at det hos bilindustrien ligger en viss grad av kontinuerlig «over-prestering» – noe som er helt nødvendig for kunne møte kravene i lovverket», forklarte Erik Jonnaert.

Kort om ACEA
European Automobile Manufacturers’ Association består av bilprodusentene BMW Group, DAF Trucks, Daimler, FIAT S.p.A., Ford of Europe, General Motors Europe, Hyundai Motor Europe, IVECO S.p.A., Jaguar Land Rover, PSA Peugeot Citroën, Renault Group, Toyota Motor Europe, Volkswagen Group, Volvo Cars og Volvo Group. Mer informasjon på www.acea.be

Fakta om den europeiske bilindustrien
Sektoren sysselsetter cirka 12,9 millioner mennesker, noe som tilsvarer 5,3 % av Europas arbeidsstokk
3 millioner jobber i bilindustrien representerer cirka 10 % av EUs industriarbeidsplasser
Europas bilpark genererer 387 millioner Euro inntekter i form av skatter og avgifter
Sektoren er en sentral pådriver for kunnskap og innovasjon, og utgjør Europas største private bidragsyter innen forskning og utvikling, med årlige investeringer på 32 milliarder Euro.

Del:

Relatert

Bilsalget i november 2023

Norge ser historisk nedgang i nybilsalg mens nullutslippsbiler dominerer markedet November 2023 markerer et historisk øyeblikk i Norges bilindustri, med

Les mer