Søk
Close this search box.

Bilsalget i november 2023

Norge ser historisk nedgang i nybilsalg mens nullutslippsbiler dominerer markedet

November 2023 markerer et historisk øyeblikk i Norges bilindustri, med en dramatisk nedgang i salget av nye personbiler. Sammenlignet med november 2022, ble det registrert 10 348 nye personbiler, noe som utgjør en nedgang på hele 47 prosent. Dette fenomenet er ikke isolert til kun en måned; hittil i år er det registrert 114 770 nye personbiler, som er 20 051 færre enn i samme periode i 2022, en nedgang på 14,9 prosent.

Denne betydelige nedgangen i nybilsalget er ikke sett siden frigjøringen av personbilsalget i 1960. Interessant nok, selv med dette fallet i totalt salg, har nullutslippsbilene gjort et markant inntog med en markedsandel på imponerende 81,6 prosent i november. Dette indikerer en klar trend mot mer miljøvennlige transportalternativer, med gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nyregistrerte personbiler i november som lå på kun 14,0 g/km.

Denne trenden reflekterer også en signifikant endring i forbrukernes valg. For første gang siden 1960, er det registrert eksepsjonelt få nye bensinbiler i løpet av året, og tilsvarende er det observert for dieselbiler. Disse tallene antyder ikke bare en endring i forbrukerpreferanser, men også en økende bevissthet om miljøpåvirkningen av kjøretøy.

Øyvind Solberg Thorsen, direktør i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV), mener at disse tallene indikerer to viktige trender. For det første er rene bensin- og dieselbiler i ferd med å fases ut i Norge. For det andre reflekterer nedgangen i nybilsalget i 2023 at folks økonomi er under press, noe som delvis kan tilskrives den kraftige prisstigningen og høye renter i landet.

Personbilpark i rask endring
Så langt i år er det bare registrert 1 310 nye personbiler med ren bensinmotor. Det er tall man ikke har sett siden 1960, da salget av personbiler ble frigitt etter å ha vært regulert. I november var det kun 59 førstegangsregistrerte nye personbiler med ren bensinmotor.
Så langt i år utgjør nye bensinbiler kun 1,1 prosent av alle personbilregistreringer. Og i løpet av de siste 23 årene er det blitt én million færre bensinbiler i personbilbestanden i Norge.

De 10 mest solgte bilmodellene i november – antall

Jevn fart i bruktmarkedet
Selv om mange ønsker seg en helt ny bil, er det mange som kansellerer eller utsetter nybilkjøpet. Mange beholder den bilen de har lenger, eller velger en bruktbil.

  • Det er jevn fart i bruktbilsalget. Så langt i år har rundt en halv million personbiler skiftet eier, og det er helt på nivå med fjoråret, sier Solberg Thorsen. Elbiler er attraktive i bruktmarkedet, og stadig flere elbiler i kjøretøybestanden har gitt en økning på ca. 10 prosent i antall eierskifter på elbiler så langt i år.

Annerledes i Sverige og Danmark
Mens antall førstegangsregistrerte nye personbiler i Norge har falt markant i år, sammenlignet med de to siste årene, har broderfolkene i Danmark og Sverige en motsatt situasjon: I Danmark har nybilregistreringene økt med 15 prosent, og i Sverige er økningen på nesten tre prosent, selv om også «søta bror» opplevde en nedgang i bilsalget i november.

  • I disse dager merker de fleste nordmenn tydelig de kraftige pris- og renteøkningene. Effekten av renteøkningene er større her enn i Danmark og Sverige, fordi vi i mindre grad har fast rente. Det får en rask effekt på folks økonomi og igjen på bilsalget, sier Solberg Thorsen.

Han minner også om at selv om det er en kraftig nedgang i nybilregistreringene nå – sammenlignet med de rekordhøye årene 2021 og 2022 – så ligner dagens situasjon mer på «normale» år før dette.

  • I desember i fjor hadde vi tidenes høyeste registreringstall, med nesten 40 000 nye biler. Mye av det var utlevering av biler som var bestilt lang tid i forveien. I tillegg var det rush til bilbutikkene fordi det skulle innføres moms på elbiler og nye økninger i bilavgifter fra årsskiftet, sier han. Går vi tilbake til 2019 er årets novembertall helt på linje.

De 10 mest solgte bilmerkene i november – antall

De 15 mest solgte bilmerkene i perioden januar-november

Manuelt gir blir borte
Den kraftige elbilveksten, som kun har automatgir, har også snart gjort manuelt gir «til historie». Av samtlige snaut 115 000 nye registrerte personbiler, har omtrent 400 manuelt gir. Det tilsvarer 0,3 prosent, mens andelen med manuelt gir i 2000 var hele 82,3 prosent.
Av et samlet utvalg på 61 ulike tilbudte bilmerker i Norge, fordelt på nesten 1 600 modellvarianter, er det kun 62 som tilbys med manuelt gir.

  • Elbilveksten forklarer mye av endringen. Samtidig har nesten alle moderne personbilmerker og modeller automatgir, uavhengig av drivlinje. Overgangen til automatgir har fulgt utviklingen av bilene. Automatgir har også et viktig trafikksikkerhetsaspekt ved at man har mindre å tenke på når bilen girer selv, sier Solberg Thorsen.

Dieseltungt varebilsalg, men el-varebiler i fremgang
Antall førstegangsregistrerte nye varebiler domineres fortsatt av dieselbiler. Av 24 790 nye varebiler så langt i år, er over 16 000 dieselbiler. Det tilsvarer en nedgang i antall på 11,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig har antall nye elektriske varebiler økt, og 7 906 nye el-varebiler er registrert i år. Med en andelsøkning på drøyt ni prosentpoeng, utgjør el-varebilandelen 32 prosent.

  • Utvalget av elektriske varebiler innfrir i økende grad brukergruppenes behov og andelen er nå nesten en tredel av salget, men registreringstakten er alt for lav for å nå 2025-målet for lette varebiler. Både flere incentiver og gjeninnføring av Enova-støtte må raskt på plass dersom vi skal komme i nærheten av nå målet, sier Øyvind Solberg Thorsen.

Førstegangsregistrerte nye personbiler pr. drivstoff- andel
*2023- tall pr 30.november. 2015-2022 er andelen for hele år

LES MER HER

Del:

Relatert