Søk
Close this search box.

Bilsalget i juli

I juli ble det registrert 11 476 nye personbiler, det er 3,9 prosent flere enn i juli 2016. Hittil dette året er det registrert 89 459 nye personbiler.

I juli ble det registrert 11 476 nye personbiler, dette er 436 flere (+ 3,9 %) enn i juli 2016. Sammenlignet med gjennomsnittet for juli måned de 10 foregående årene, er årets julitall 2,4 prosent høyere (+265 biler). Hittil i år er det registrert 89 459 nye personbiler, det er 670 flere (+0,8 %) enn i samme periode i 2016.

Det ble bruktimportert 1708 personbiler i juli. Dette er 307 flere (+21,9 %) enn i juli 2016.  Hittil i år er det registrert 11 374 bruktimporterte personbiler, det er 1873 flere (+19,7 %) enn i samme periode i 2016.

I juli ble det foretatt 41 691 eierskifter av personbiler (bruktbilsalg), det er 1069 flere (+2,6 %) enn i juli 2016. Hittil i år er det foretatt 269 039 eierskifter av personbiler, det er 4251 flere (+1,6 %) enn i de samme periode i 2016.

Næringsandelen 50,2 prosent
Næringsandelen av personbilsalget i juli var 50,2 prosent, i juli 2016 var den 49,1 %. Hittil i år er næringsandelen av personbilsalget 52,3 prosent, mens den i samme periode i fjor var 46,3 prosent.
Næringsandelen av personbilsalget inkluderer også privatleasing. Økningen i næringsandelen skyldes i stor grad økningen i privatleasing.

2460 nye varebiler i juli
Det ble registrert 2460 nye varebiler i juli. Det er 259 flere (+11,8 %) enn i samme måned i 2016. Holder vi campingbiler registrert som varebiler utenom (365 stk. – 31 flere enn i juli 2016), ble det registrert 2095 varebiler i juli. I juli 2016 var antall registrerte varebiler uten campingbilene 1867. Hittil i år er det registrert 19 734 nye varebiler, det er 1753 flere (+9,7 %) enn i samme periode i 2016. Uten campingbilene er det registrert 18 011 varebiler hittil i år, det er 1609 flere enn i samme periode i fjor.

CO2-utslippet fra nye personbiler i juli ble 87 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i juli var 87 g/km, det er 11 g/km lavere enn i juli 2016. I juli ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbiler med bensinmotor 94 g/km, mens det for dieseldrevne personbiler ble 128 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i juli 2017 (endring i forhold til juli 2016):

  • Alle personbiler 87 g/km (-11 g/km)
  • Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider): 94 g/km (-4 g/km)
  • Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider): 128 g/km (-1 g/km)

CO2-utslipp for nye personbiler januar t.o.m. juli 2017 (endring i forhold til samme periode i 2016):

  • Alle personbiler 86 g/km (-8 g/km)
  • Bensinbiler (alle, inkludert bensin ladbare hybrider): 96 g/km (-3 g/km)
  • Dieselbiler (alle, inkludert diesel ladbare hybrider): 126 g/km (-3 g/km)

CO2-utslippet fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i juli ble 156 g/km, 1 g/km lavere enn i juli 2016. Gjennomsnittlig CO2-utslipp hittil i år er 153 g/km, 2 g/km lavere enn i samme periode i 2016.

Dieselandelen fortsetter å falle
I juli hadde 23,9 prosent av alle nyregistrerte personbiler dieselmotor, i juli 2016 var andelen 32,1 prosent. Trekker vi fra dieselhybrider hadde 22,8 prosent av de nyregistrerte personbilene i juli dieselmotor, mens andelen i 2016 var 31,0 prosent. 60,3 prosent av de nye personbilene registrert i juli hadde bensinmotor. Trekker vi fra de med bensinhybriddrift er bensinmotorandelen 27,3 prosent. I 2016 var andelen for alle personbiler med bensinmotor 57,9 prosent og 32,6 når de med bensin hybriddrift ikke tas med.

34,0 prosent personbiler med hybriddrift i juli
Det ble registrert 3901 nye personbiler med hybriddrift i juli. Det er 984 flere (+33,7 %) enn i juli 2016. Personbilene med hybriddrift hadde 34,0 prosent markedsandel i juli i år, mens markedsandelen i juli 2016 var 26,4 prosent. Hittil i år har personbilene med hybriddrift 30,1 prosent markedsandel. I samme periode i fjor var den 23,9 prosent.

Blant personbilene med hybriddrift var 2147 ladbare hybrider. I juli 2016 var 1865 av de nye personbilene med hybriddrift ladbare.

Det ble ikke registrert varebiler med hybriddrift verken i juli i år eller i juli i fjor (bensin-diesel/elektrisk hybriddrift).

1824 nye nullutslipp personbiler i juli
I juli ble det registrert 1824 nye personbiler med nullutslipp. Det er 721 flere (+65,4 %) enn i juli 2016. Nullutslippsbilene hadde 15,9 prosent markedsandel blant personbilene i juli, i juli 2016 var markedsandelen 10,0 prosent. Tre av de nye registrerte personbilene i juli var hydrogenbiler, resten var elbiler. Hittil i år er det registrert 16 629 nye nullutslipp personbiler, det er 3774 flere (+22,7 %) enn i samme periode i 2016. Hittil i år har nullutslippsbilene en markedsandel på 15,9 prosent, mens den i samme periode i 2016 var 10,0 prosent.

Det ble bruktimportert 522 personbiler med nullutslipp i juli, det er 180 flere (+52,6 %) enn i juli 2016. Hittil i år er det bruktimportert 3580 nullutslipp personbiler, det er 659 flere (+22,6 %) enn i samme periode i 2016.

Totalt ble det førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 2346 personbiler med nullutslipp i juli, i juli 2016 ble det totalt førstegangsregistrert 1445 nye nullutslipp personbiler.
Hittil i år er det førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 20 209 personbiler med nullutslipp, det er 4433 flere enn i samme periode i fjor.

21 nye varebiler med nullutslipp
Det ble registrert 21 nye varebiler med nullutslipp i juli, 9 færre (-30,0 %) enn i juli 2016. Hittil i år er det registrert 363 nye varebiler med nullutslipp, det er 18 flere (+5,2 %) enn i samme periode i 2016.

Det ble bruktimportert 7 nullutslippsvarebiler i juli i år, 1 mindre enn i juli 2016. Hittil i år er det bruktimportert 59 nullutslipp varebiler, det er 21 flere (+55,3 %) enn i samme periode i fjor.

38,1 prosent firehjulsdrift
I juli ble det registrert 4374 nye personbiler med firehjulsdrift, en andel på 38,1 prosent. I samme måned i 2016 var firehjulsdriftandelen 39,2 prosent. Hittil i år er firehjulsdriftandelen blant personbilene 38,8 prosent, mens den i samme periode i 2016 var 38,0 prosent.

Lastebiler og busser
Det ble registrert 428 nye lastebiler i juli, dette er 44 flere (+11,5 %) enn i juli 2016. Holder vi campingbiler registrert som lastebiler utenom (160 stk. – 51 flere enn i juli 2016), ble det registrert 268 lastebiler i juli. I juli 2016 var antall registrerte lastebiler uten campingbilene 275. Hittil i år er det registrert 3851 lastebiler, det er 380 flere (+10,9 prosent) enn i samme periode i 2016. Holder vi campingbilene utenom er det registrert 3003 nye lastebiler hittil i år, det er 161 flere (+5,7 %) enn i samme periode i fjor.

Det ble registrert 81 nye busser i juli. Dette er 86 færre (-51,5 %) enn i juli 2016. Hittil i år er det registrert 687 nye busser, det er 408 færre (+37,3 %) enn i samme periode i 2016.

 

Kilde: OFV.

Del:

Relatert