Søk
Close this search box.

Bilsalget i juli 2023

Nybilregistreringer i juli: Tilbake til normalen

I juli ble det registrert 7525 nye personbiler, 278 flere (+ 3,8 %) enn i juli 2022. I hittil i år er det registrert 74 072 nye personbiler, 1671 færre (- 2,2 %) enn i først halvår i 2022. Blant de nye personbilene hadde nullutslippsbilene 81,7 prosent markedsandel i juli, for første halvår er markedsandelene for nullutslippbilene 83,0 %. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle personbiler registrert i juli ble 15,7 g/km.

Etter et noe spesielt første halvår, ble juli 2023 en mer «normal» måned målt i antall førstegangsregistrerte nye personbiler. Den voldsomme Tesladominansen fra de første seks månedene ser ut til å ha tatt en pause, og tradisjonsrike bilmerker som Volkswagen, Toyota og Skoda tok de tre øverste plassene i juli.

I juli ble det registrert 7 525 nye personbiler – en liten økning (+3,8 prosent) sammenlignet med juli 2022. Totalt er det registrert 74 072 nye personbiler så langt i år, en nedgang på 2,2 prosent sammenlignet med samme periode i 2022.

  • Fortsatt er Tesla Norges mest populære nye personbil, men forspranget til de neste bilmerkene, Volkswagen og Toyota, ble mindre i løpet av juli. Mange bilmerker har hatt svært gode kampanjetilbud på enkelte bilmodeller, og vi ser av statistikken i juli at flere nybilkjøpere har kjent sin besøkelsestid, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Spesielt har nye biler fra Volkswagen, Toyota, Skoda og Volvo og Audi vært populære. Disse bilmerkene har vært tilgjengelige på lager, og nye biler har derfor raskt kunnet bli utlevert til kunder.

Stabil elbilandel
Andelen nye elektriske personbiler utgjorde ca. 82 prosent i juli og 83 prosent hittil i år – et nivå som har vært stabilt en stund.

  • Det kan virke som om elbilandelen har nådd et terskelnivå som det er vanskelig å komme over, sier Solberg Thorsen. Han peker på at den generelle prisveksten og rentenivået trolig har redusert kjøpelysten til en del bilkjøpere, og at de økte avgiftene som kom 1. januar 2023 også har en klart dempende effekt.
  • Det blir spennende å se hva som skjer når flere nye elbilmodeller i ulike prisklasser blir lansert i løpet av høsten og vinteren, sier han.

Det er ladbare hybrider og hybrider som er mest populære i juli, etter elbilene. Til sammen hadde disse drivlinjene om lag 14 prosent av markedet, mens rene diesel- og bensinbiler utgjorde en samlet andel på 4,3 prosent.

Bruktbilmarkedet på samme nivå som i 2022
Hver eneste måned så langt i år har antall eierskifter vært på nivå med fjoråret, og juli var intet unntak. I juli måned ble det omregistrert 43 575 personbiler, 0,9 prosent flere enn i juli 2022. Ved utgangen av juli har 300 456 personbiler skiftet eier, det er ca. 1 400 flere biler (+ 0,5 prosent) enn samme periode i 2022. Det er fortsatt diesel og bensinbiler som er mest populære på bruktmarkedet, selv om elbilandelen er økende.

Bruktimport av personbiler har nærmest stanset opp, og i juli ble det registrert 370 bruktimporterte personbiler i Norge – det er 67,2 prosent færre enn i juli 2022. Totalt er det kommet 2 328 bruktimporterte personbiler så langt i år, mot 9 677 i 2022. 37,8 prosent av de bruktimporterte personbilene er elbiler.

Stadig flere el-varebiler
I juli ble det registrert 1 208 nye varebiler, hvorav 353 (29,2 prosent) var elektriske. Så langt i år er det kommet 13 958 nye varebiler på norske veier, en økning på 0,3 prosent i forhold til samme periode i fjor. Av disse er 4 781 elektriske, en økning i antall på 63,6 prosent. Andelen nye el-varebiler utgjør nå 34,3 prosent. Nye dieselvarebiler dominerer fortsatt, med en andel på 62,9 prosent.

(ALLE TALL FRA OFV)

Del:

Relatert