Søk
Close this search box.

Bilsalget i februar

I februar ble det registrert 10 685 nye personbiler, 561 færre (-5 %) enn i februar 2014. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler registrert i februar var 102 g/km.

Det ble bruktimportert 1639 personbiler i februar. Dette er 89 færre (-5,2 %) enn i februar 2014.
I februar ble det foretatt 35 699 eierskifter av personbiler (bruktbilsalg), det er 1517 flere (+4,4 %) enn i februar 2014.

Næringsandelen 42,3 %
Næringsandelen av personbilsalget i februar var 42,3 %. I samme måned i 2014 var den 46,5 %. Hittil i år er næringsandelen av personbilsalget 40,3 %, mens den i samme periode i 2014 var 46,2 %.

2468 nye varebiler i februar
Det ble registrert 2468 nye varebiler i februar. Det er 265 flere (+ 12,0 %) enn i samme måned i 2014. Holder vi campingbiler registrert som varebiler utenom (65 – 4 flere enn i februar 2014), ble det registrert 2403 varebiler i februar. I februar 2014 var antall registrerte varebiler uten campingbilene 2142.

CO2-utslippet for nye personbiler i februar ble 102 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i februar var 102 g/km, det er 10 g/km mindre enn i februar 2014. I februar ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler med bensinmotor 119 g/km, mens det for dieseldrevne biler ble 133 g/km. I februar i 2014 hadde de bensindrevne personbilene 122 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 134 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i februar (endring i forhold til februar 2014):

  • Alle personbiler 102 g/km (-10 g/km)
  • Bensinbiler 119 g/km (-3 g/km)
  • Dieselbiler 134 g/km (-1 g/km)

CO2-utslippet for varebiler klasse 2 i februar ble 171 g/km?Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i februar ble 171 g/km, 3 g/km lavere enn i februar 2014.

43,4 % dieselandel
I februar hadde 43,4 % av alle nyregistrerte personbiler dieselmotor, i februar 2014 var andelen 49,2 %.

9,2 prosent personbiler med hybriddrift i februar
Det ble registrert 982 nye personbiler med hybriddrift i februar. Det er 226 flere (+30,0 %) enn i februar 2014. Personbilene med hybriddrift hadde 9,2 prosent markedsandel i februar i år, mens markedsandelen i februar 2014 var 6,7 prosent.
Blant personbilene med hybriddrift var 211 ladbare hybrider. I februar 2014 var 143 av personbilene med hybriddrift ladbare.
Det ble ikke registrert varebiler med hybriddrift verken i februar i år eller i februar i fjor (bensin-diesel/elektrisk hybriddrift).

1919 nye nullutslipp personbiler i februar
I februar ble det registrert 1919 nye personbiler med nullutslipp. Det er 534 flere (+38,6 %) enn i februar 2014. Nullutslippsbilene hadde 18,0 prosent markedsandel blant personbilene i februar, mens markedsandelen i februar 2014 var 12,3 prosent. 3 av nullutslippsbilene som ble registrert i februar var hydrogenbiler, resten var elbiler.
Det ble bruktimportert 277 personbiler med nullutslipp i februar, det er 65 flere (+30,7 %) enn i februar 2014.
Totalt ble det førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 2196 personbiler med nullutslipp i februar, samme tall for februar 2014 var 1597.

30 nye varebiler med nullutslipp
Det ble registrert 30 nye varebiler med nullutslipp i februar, i februar 2014 var antallet 42. Alle varebilene med nullutslipp var elbiler.
Det ble bruktimportert 3 nullutslippsvarebiler i februar, mens det ble bruktimportert 2 nullutslippsvarebiler i februar i 2014.

37 % firehjulsdrift
I februar ble det registrert 3949 nye personbiler med firehjulsdrift, en andel på 37,0 %. I samme måned i 2014 var firehjulsdriftandelen 35,6 %.

Lastebiler og busser
Det ble registrert 365 nye lastebiler i februar, dette er 55 færre (-13,1 %) enn i februar 2014. Holder vi campingbiler registrert som lastebiler utenom (23 – 10 færre enn i februar 2014), ble det registrert 342 lastebiler i februar. I februar 2014 var antall registrerte lastebiler uten campingbilene 387.?Det ble registrert 33 nye busser i februar. Dette er 5 flere (+17,9 %) enn i februar 2014.

Det var 20 registreringsdager i januar, det samme som i februar 2014.

Kilde: OFV

Del:

Relatert