Søk
Close this search box.

Bilindustrien stiller seg positiv til livreddende eCall-forslag

Foreningen for europeiske bilprodusenter, The European Automobile Manufacturers? Association (ACEA), ønsker EUs lovforslag om eCall velkommen. ACEA oppfordrer alle sine medlemmer til å samarbeide for å oppnå størst mulig sikkerhet på europeiske veier. Bilindustrien har forpliktet seg til å bidra til reduksjon av dødsfall der motorvogner er involvert. Implementeringen av eCall er bare ett av mange tiltak for å redusere trafikkrelaterte dødsfall.

«- eCall har et stort potensiale når det gjelder å redde liv – reaksjonstiden kortes ned og gir nødetater mulighet til å svare så raskt som mulig innenfor den viktige første timen etter en ulykke», uttaler ACEAs generalsekretær Ivan Hodac.

Allerede i 2004 var ACEA en av de første som undertegnet et initierende memorandum om eCall – et system som er utformet for automatisk varsling av trafikkuhell. ACEA har gjennom sine medlemmer arbeidet aktivt for å utvikle effektive løsninger for et pan-europeisk 112 eCall nødvarslingssystem.

Ethvert offentlig e-Call-system må være tilgjengelig i alle EU-land før systemet kan bli obligatorisk. For at systemet skal virke, er EUs infrastruktur nødt til å være fullt utbygd for å kunne ta i mot eCalls. «- Gjennom prosessen med utviklingen av eCall har ACEA vært pådriver for felles bidrag fra alle våre medlemmer», sier Hodac.

Alle deltakere i alle ledd må være klare i samtlige EU-land på et gitt tidspunkt. Det gjelder både offentlige instanser, som sentraler for mottak av nødanrop, samt de forskjellige mobiloperatører. For å gjøre innføringen av e-Calls kostnadseffektiv, krever ACEA eCall-løsninger i henhold til teknologi-nøytrale lovkrav, som tillater innebygde mobiltelefon-baserte tredjeparts løsninger.

Forslaget spesifiserer ikke eCall-systemets nøyaktige tekniske krav. Disse skal foreligge i 2014. «Bilindustrien er bekymret for den foreslåtte fristen for innføring, som ikke tar høyde for de 36 månedene som industrien trenger for å planlegge implementering av kompleks teknologi, slik ACEA anbefalte i CARS 2022», fastslår Ivan Hodac. «Når vi tar i betraktning kravene som stilles til EUs medlemsland hva angår både lovverk og fungerende infrastruktur, er tidsrammene for innføring av e-Calls svært ambisiøse».

Les mer her: PRESS RELEASE: Industry welcomes life-saving eCall proposal

Og her: Snart roper bilen på hjelp

Del:

Relatert