Søk
Close this search box.

Bilen, veien og fremtiden

Mandag 1. juni arrangeres Bil og veikonferansen 2015, med BIL som medarrangør. Det blir en spennende dagskonferanse om bilens plass og rolle i fremtidens Norge, bilavgifter, klima og teknikk, om bytrafikk, sikkerhet og vekst. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og finansminister Siv Jensen kommer. Du kommer vel også?

Bil og veikonferansen 2015 handler om bilens plass i fremtidens Norge, og BIL er medarrangør. Ketil Solvik-Olsen og Siv Jensen deltar. Kommer du også? BIL ønsker deg hjertelig velkommen!

En rekke spennende foredrag, innledninger og debatt står på programmet, og politikere og innledere fra inn- og utland tar for seg bilens fremtid og fremtidens bil.
– Hele 75 prosent av all varetransport og 80 prosent av all persontransport foregår på vei. Derfor spiller kjøretøyene en svært viktig rolle, og derfor er konferansens tema svært viktig, sier Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening (BIL).

– I forhold til klima, miljø og sikkerhet representerer kjøretøyene i stor grad løsningen, og bilprodusentene bruker årlig mange milliarder i forskning og utvikling. Ny teknologi er allerede standard i flere kjøretøy, sier han.  Bil og veikonferansen 20015 også fokuserer på viktige førerhjelpsystemer, og hvordan biler i fremtiden vil kommunisere både med omverden og med hverandre.

– Dette vil bety mye for både sikkerhet og klima, og er høyst relevant for våre medlemmer. Her blir det mye kunnskap å hente, og god anledning til å stille spørsmål og utveksle erfaringer med kolleger og andre. Jeg håper at mange vil delta på konferansen, sier Andresen.

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) arrangerer Bil og veikonferansen 2015 i samarbeid med Norsk Petroleumsinstitutt (NP), Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Bilimportørenes Landsforening (BIL).
– Konferansen vil gi et bredt spekter av spennende innlegg fra norske og internasjonale miljøer. Det betyr at vi får gode innspill til sentrale utfordringer og muligheter i veipolitikken, sier Erik Andresen.

Program og påmeldingsskjema finner du her – eller du kan gå direkte til påmeldingsskjemaet her.

http://www.youtube.com/watch?v=ouhdGnH1QmA

Del:

Relatert