BIL søker kommunikasjonssjef

BIL søker en offensiv kommunikasjonssjef som kan lede vårt arbeid med kommunikasjon og samfunnsdialog i en svært viktig periode for bransjen.


Bilbransjen står nå midt i et stort teknologisk skifte som vil gjøre all veitrafikk utslippsfri. Det grønne skiftet har kommet lengst for personbiler, mens varebiler, buss og tungtrafikk kommer raskt etter. Dette vil styrke bil- og veitrafikkens posisjon som Norges viktigste transportør av personer og gods.

Arbeidsområder:

Du vil få ansvar for BILs kontakt med media, våre egne kommunikasjonskanaler og kommunikasjonen med medlemmene. Du vil også bli tungt involvert i vårt løpende politiske arbeid.

Viktige arbeidsoppgaver vil være å sikre aksept for bilens viktige plass i samfunnet og et bærekraftig avgiftssystem som sikrer at det grønne skiftet i veitrafikken fortsetter med uforminsket styrke.

Kvalifikasjoner og egenskaper:

  • Vi ser etter en person med 5 – 10 års erfaring med kommunikasjon og samfunnskontakt fra organisasjoner, forvaltning, politikk eller næringsliv.
  • Du har høyere utdanning, politisk forståelse og er interessert i teknologi.
  • Kvinner oppfordres til å søke!

Om arbeidsgiveren

Bilimportørenes Landsforening (BIL) er de norske bilimportørenes bransje- og interesseorganisasjon. BILs fremste formål er å sikre bransjens rammebetingelser gjennom en tett og god dialog med myndighetene. Dette omfatter alt fra tekniske og trafikale bestemmelser, til skatter og avgifter på kjøretøy. BIL har vært en pådriver for å endre de norske bilavgiftene i en klima- og miljøvennlig retning.

Les mer om BIL her:

Del:

Relatert