BIL satte fremtidens by på agendaen

ARENDALSUKA: I regi av Bilimportørenes Landsforening møttes fem sentrale aktører innen transport og miljø på Christian Radich for å dele og diskutere sine syn på urban mobilitet.

Anne Grosvold var ordstyrer for seansen.

Erik Andresen fra BIL åpnet arrangementet ved å peke på at ny teknologi kan gjøre at målsettingen om å flytte gods fra vei til bane, samt målet om at all transportvekst skal skje med kollektivt, sykkel og gange, kanskje er utdaterte allerede.

– Mobilitet i by er et tema som engasjerer. Bare siden BIL begynte å planlegge dette seminaret i vinter har ting skjedd. For det første har vi fått det såkalte bompengeopprøret. Også verdt å nevne er vårens store farsott, el-sparkesyklene, som har gitt mikromobilitet et nytt ansikt. Hvem så dette komme bare for et par år siden? spurte Andresen.

Ruter, Vegdirektoratet, Miljøstiftelsen ZERO, Norges Lastebileier-Forbund og Scania stilte med hver sin representant. Ordstyrer Anne Grosvold ga hver av dem ti minutter taletid, før hun samlet alle til en felles samtale.

«Nullvekstmålet»

F.v.: Bernt Reitan Jenssen, adm. dir. i Ruter og Jonas Nordh, director sustainable transport i Scania.

«Nullvekstmålet» innebærer at all økning i transportbehov i Oslo skal skje med kollektivtransport, sykkel og gange. Det kan bety at kollektivselskapet Ruter står overfor stor trafikkøkning.

Bernt Reitan Jenssen presenterte Ruters tanker om elektrifisering og nye tjenester. Ruter har anskaffet elektriske busser til noen av sine mest urbane ruter, mens de regionale bussene nok vil være dieseldrevne i overskuelig fremtid.

– Det kommer også nye, spennende mobilitetstjenester fra oss etter hvert, fortalte Jenssen.

– Viktig for demokratiet

Marit Brandtsegg er direktør for Transportavdelingen i States Vegvesen.

– God flyt av varer og personer er vesentlig for at samfunnet vårt skal fungere, fortalte Marit Brandtsegg fra Veidirektoratet.

Hun understreket at veimyndighetene har en viktig demokratisk oppgave i å sikre god tilgang til transport for alle.

1 lastebil = 100 lastesykler

Dagens og morgendagens drivlinjer?

Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund synes det er viktig å understreke at dagens lastebiler faktisk er veldig effektive, og at det merkes godt på både forbruk og utslipp.

– De har tilnærmet null lokale utslipp. På dager med høy luftforurensing i Oslo vil eksosen til en Euro 6-lastebil være renere en luften den kommer ut i, fortalte Mo.

På sikt tror han elektrifiseringen av tungtransport vil tilta.

– Det er for øvrig noen som påstår at elektriske lastesykler kan overta for lastebiler i bysentra allerede i dag. Har dere sett hvor mange lastebiler som driver med leveranser i Oslo sentrum daglig? Det trengs cirka 100 slike lastesykler for å erstatte én eneste lastebil, fremhevet Mo.

Nullutslippssoner

Jenny Skagestad fra Zero

Jenny Skagestad fra Miljøstiftelsen ZERO var tydelig på at det ikke behøver å være kun det ene eller det andre.

– Vi mener ikke at alle lastebiler skal erstattes med sykler, men en god del ditribusjon kan faktisk flyttes over på sykkel. Som en bonus har lastesyklene lettere tilgang til alle kriker og kroker av byen uten å selv ta mye plass, mente Skagestad.

Hun la til at ZERO mener at vi bør få en nullutslipssone i sentrum innen kort tid.

Elektrifisering: langtransport først?

Scania i dag og i morgen.

Jonas Nordh leder avdelingen for bærekraftig utvikling hos Scania, og hadde tatt turen fra Göteborg for å snakke om deres fremtidsvisjoner.

– En ting som kanskje er litt motsatt av det mange tror, er at vi mener at langtransporten har størt potensiale for å elektrifiseres først, fortalte Nordh.

Han peker på at langtransporten står for en mye større del av globale utslipp enn lokaltransport. Dessuten blir det lettere å gå god økonomi i kjøringen over lengre distanser så lenge batterielektriske tunge kjøretøy er dyrere enn sine dieselbrødre.

Her kan du se innledningene og panelsamtalen fra Christian Radich:

https://www.facebook.com/bilimportorene/videos/407198516594378/
Del:

Relatert

Bilsalget i november 2023

Norge ser historisk nedgang i nybilsalg mens nullutslippsbiler dominerer markedet November 2023 markerer et historisk øyeblikk i Norges bilindustri, med

Les mer