Søk
Close this search box.

Bedre forbrukerinformasjon om utslipp og forbruk

En oppdatert merkeplakat skal gjøre det lettere for forbrukere å velge bil ut fra avgassutslipp og hvilke avgifter de må betale.

Som en frivillig ordning har bilbransjen i Norge ved Bilimportørenes Landsforening og Norges Bilbransjeforbund sammen med NAF og Vegdirektoratet laget en merkeordning som gir flere opplysninger enn hva gjeldende EU-direktiv krever. I EU-direktivet er minimumskravet å vise drivstofforbruk og CO2-utslipp for de forskjellige modeller og typer. Videre skal det være en rangering som viser hvordan aktuelle biler plasserer seg på en utslippsskala. Den nye merkeplakaten gir bilkjøperne utvidete opplysninger om utslipp av nitrogenoksider (NOx) og beregnet energiforbruk for nye biler som selges. Det er også tatt med opplysninger om avgiften som beregnes basert på utslippene av henholdsvis CO2 og NOx.

 

Godt samarbeid i arbeidsgruppa
Det var Samferdselsdepartementet som ønsket en endring av merkeplakaten for å gjøre det lettere å velge ny bil ut fra klima- og miljøegenskaper. Målet var å synliggjøre hvilke avgifter som påløper ut fra hvilke utslipp bilene har. Vegdirektoratet har vært ansvarlig for arbeidet. Bilimportørenes Landsforening har vært representert ved Tore Lillemork. Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Norges Automobilforbund (NAF) har som nevnt også deltatt i arbeidet, og Opplysningsrådet for Vegtrafikken (OFV) leverer datagrunnlag og systemet som genererer merkeplakaten til bilforhandlerne.

 

Ny merking tatt i bruk

Den nye merkeplakaten blir å finne på utstilte biler etter hvert som bilforhandlerne tar den i bruk. Nye tilpasninger må gjøres når det fra høsten 2017 innføres ny testsyklus for godkjenning av biler. Uansett er innholdet i den nye merkeplakaten godt egnet når forbrukerne skal velge bil og ønsker å legge vekt på egenskaper ved bilen som har betydning for klima og miljø.

 

Forenklet utfylling med tjeneste fra OFV

De fleste bilforhandlere bruker en del tid på å fylle ut miljøplakaten ved at det skal hentes ulike opplysninger til plakaten. Dataene på det enkelte kjøretøyet endres også ved jevne mellomrom, og man skal sørge for å holde seg oppdatert. For å sørge for at alle dataene er korrekte, og spare tid på utfyllingen, kan man bruke OFV Kjøretøydata. Det er en visningsportal som oppdateres daglig og viser alle tilgjengelige person- og varebiler på det norske markedet. Hvert kjøretøy er referert med omfattende tekniske data, utstyrsdata, avgiftsdata, bilder samt pris som ny. Miljøplakaten ligger som en modul i OFV Kjøretøydata og blir generert automatisk til PDF med alle data ferdig utfylt når man har valgt merke og modellvariant på kjøretøyet.

 

Men hvordan ser plakaten ut? Her finner du malen:

Del:

Relatert