Søk
Close this search box.

Antall vrakede biler i 1. kvartal 2014 er fortsatt høyt

Myndighetenes tiltak for innsamling og gjenvinning av utrangerte kjøretøyer har fortsatt en merkbar effekt. I første kvartal 2014 er mengden innleverte og vrakede biler på landsbasis praktisk talt identisk som 1. kvartal i 2013, som var rekordhøyt. Det betyr at tiltakene virker og at innsamlingssystemet for vrakede biler i Norge er effektivt. Fylkesvis er Akershus og Nordland på topp i 1. kvartal, begge med mer enn 18 % økning, mens Oppland kunne registrere størst tilbakegang på 14,55 %.

2013 – økt vrakpant ga sterk økning i vraking av utrangerte biler
Økt vrakpant resulterte i en kraftig økning i innlevering av vrakede biler i 2013. Fra 1. januar i 2013 økte vrakpanten til kr 2.500,-, som i revidert statsbudsjett ble oppjustert til kr 3.000,- fra den 1. juli 2013. Allerede i fjorårets første kvartal kunne vi se en markant effekt av tiltaket – det ble levert inn nesten 19 % flere biler på landsbasis i løpet av årets 3 første måneder. Totalt ble det innlevert 156.591 bilvrak i år 2013 mot 121.609 i år 2012, noe som innebar en økning på nesten 29 % i 2013 sammenliknet med 2012. Denne gledelige tendensen har altså vist seg å vedvare også i 2014.

Nye biler er mer miljøvennlige og trafikksikre
Norge har en gammel bilpark med en gjennomsnittsalder på mer enn 19 år. Det er tydelig at vrakpanten er et svært effektivt virkemiddel for å få gamle, forurensende og lite sikre biler ut av trafikken og naturen. Det betyr at de bilene som er farligst for miljøet blir hentet inn til gjenvinning, samtidig som vi får en bilpark i Norge med bedre trafikksikkerhet.

Del:

Relatert