Søk
Close this search box.

97,4 prosent gjenvinningsgrad

Trodde du gamle biler bare havnet «på dynga»? Nesten alt materialet i kasserte biler blir faktisk gjenvunnet.

Det første som skjer når du leverer bilen din til vraking er at bilen blir miljøsanert. Det innebærer å fjerne farlige væsker og avfall fra bilen, som motorolje, kjølevæske, batterier, katalysator med mer. Dette blir bearbeidet, solgt eller brukt direkte om igjen.

Så blir bilen presset flat og går inn i en «shredder» der den rives i fillebiter. Bitene sorteres så etter type: aluminium, stål, plast, glass og så videre. Disse kan så selges som råvare og inngå i nye produkter.

En liten andel materialer blir igjen til slutt. Dette går til energigjenvinning ved forbrenning.

I fremtiden vil etter hvert fremdriftsbatterier slik som i el- og hybridbiler være en bestanddel i de fleste biler, og det representerer en ny utfordring – og nye muligheter – for bransjen. Se her hvordan Batteriretur AS ser for seg potensialet for gjenbruk og gjenvinning.

Del:

Relatert