97,4 % av vrakede biler gjenvinnes

Den høye gjenvinningsgraden betyr at kun 2,6 prosent av materialet i vrakede biler havner «på dynga».

Vi snakker her altså om gjenvinningsgraden per bil levert til vraking. I 2018 viser Autoreturs regnskap at

  • 6,7 prosent av materialet i bilene ombrukes direkte
  • 81 prosent materialgjenvinnes, det vil si resuirkulering til ombruk i annen form
  • 9,7 prosent energigjenvinnes gjennom brenning

143 767 kjøretøy ble levert til gjenvinning i Autoretur-systemet i 2018.

Foreløpig få høyenergibatterier

De fleste el- og hybridbiler er av såpass ny dato at få av dem har blitt vraket foreløpig. I 2018 ble 211 elbiler og 4 hybridbiler levert til vraking.

Batteriretur Høyenergi står for pakking, egnet transport og gjenvinning av batteripakkene i slike biler, alt etter den enkelte produsents retningslinjer.

Skadede batterier demonteres og resirkuleres, mens friske batteripakker (de fleste av dem) går videre til ombruk i ulike installasjoner.

Del:

Relatert

Bilsalget i november 2023

Norge ser historisk nedgang i nybilsalg mens nullutslippsbiler dominerer markedet November 2023 markerer et historisk øyeblikk i Norges bilindustri, med

Les mer