95-gramsmålet: Hvordan funker det?

Det er tidligere brakt på det rene at bilsalget i Norge skal telle med i EUs 95-gramsmål for utslipp fra nye biler. Målet innebærer at bilene som en produsent selger i Europa i gjennomsnitt skal ha et CO2-utslipp på 95 g/km eller lavere for å unngå bøter.

Imidlertid hersker det fortsatt noe forvirring om nøyaktig når og hvordan 95-gramsmålet skal implementeres. I praksis skjer det i to steg:

Fra 2020

95 prosent av hver bilprodusents biler må samlet oppfylle 95-gramskravet. De siste 5 prosentene er bilene med høyest utslipp. De er unntatt til 2021.

Fra 2021

Alle produsentens biler teller med, og må samlet sett oppfylle 95-gramskravet for at produsenten skal unngå bøter.

Ytterligere faktorer

Det er individuelle måltall for hver produsent, avhengig av gjennomsnittsvekt på bilene. Jo høyere gjennomsnittsvekt, jo flere gram CO2/km.

Det finnes også systemer som kalles «Super credits» og «Eco-innovations». Vi refererer her til Europakommisjonens nettsider om saken for mer utfyllende info.

Del:

Relatert

Bilsalget i november 2023

Norge ser historisk nedgang i nybilsalg mens nullutslippsbiler dominerer markedet November 2023 markerer et historisk øyeblikk i Norges bilindustri, med

Les mer