Søk
Close this search box.

3,5 % vekst i den globale bilproduksjonen i første halvår 2014 sammenliknet med samme periode i fjor

Den globale bilproduksjonen utvikler seg svært ulikt i de forskjellige verdensdelene i første halvår 2014 sammenliknet med første halvår i 2013. Mens bilproduksjonen i Europa viser fremgang, må spesielt Sør-Amerika notere en markant tilbakegang. Asia opplever stadig vekst, samtidig som bilproduksjonen varierer fra land til land med Kina stadig som en viktig og stabil driver i Østen.

Europa øker
Europa kan notere seg for en økning i bilproduksjonen på 4,1 % – det vil si en økning fra ca. 10,1 mill. til ca. 10,5 mill. i antall produserte kjøretøyer. Av de store europeiske bilnasjonene, som Tyskland, Spania, Frankrike og Storbritannia, kunne alle notere seg for pene fremganger. Tyskland oppnådde 6,6 % økning, Spania 11,8 %, Frankrike 7,0 % og Storbritannia 1,9 %. Finland og Portugal hadde de største prosentuelle økningene blant de øvrige landene, med henholdsvis 11,3 % og 7,7 % fremgang. Til sammenlikning ble det produsert 3.068 mill. nye biler i Tyskland, mens tilsvarende tall for Portugal var 90.742. I Spania ble det produsert 1.292.832 biler, i Frankrike 978.000 biler og i Storbritannia 828.774 biler.

Asia og Oceania har nok en gang stor vekst
Asia og Oceania hadde totalt en vekst på 5,4 % i bilproduksjonen, det vil si en økning fra ca. 22,6 mill. til 23,8 mill. enheter. Kina markerer seg nok en gang som enkeltmarkedet med størst vekst i bilproduksjonen – i 1. halvår 2014 på hele 9,6 % – fra ca. 10,8 til ca. 11,8 mill. biler. Også Japan og Sør-Korea skilte seg positivt ut med økning på henholdsvis 8,7 % og 2,6 % – i volum innebar det en økning fra ca. 4.661 mill. til ca. 5.066 enheter i Japan. Thailand hadde en sterk tilbakegang på hele 29,5 % på grunn av flomkatastrofen, noe som medførte et produksjonsfall fra 1.341 mill. biler til 945.000 i dette halvåret.

De amerikanske markedene
De amerikanske markedene opplevde en svak tilbakegang på 0,5 % i første halvår 2014. I rene tall betyr det en bilproduksjon på ca. 10.672 mill. enheter i første halvår i år mot ca. 10.726 mill. biler i samme periode i fjor. USA og Mexico opplevde fin fremgang på henholdsvis 4,7 % og 7,6 %, mens bilproduksjonen i Sør-Amerika sviktet stort med en nedgang på hele 18,1 %. Eksempelvis ble det produsert ca. 1.566 enheter i Brasil i 1. halvår i år, mot ca. 1.882 mill. i samme periode i 2013.

Afrika opplevde en sterk nedgang i bilproduksjonen i første halvår 2014 – her var reduksjonen hele 15,5 % fra ca. 241.000 enheter til ca. 203.500 i andre kvartal 2014.

Den totale globale produksjonen økte dermed med 3,5 % – fra ca. 43.669 mill. biler i første halvår 2013 til ca. 45.213 mill. biler i første halvår 2014 – det vil si en økning på 1.543.983 kjøretøyer.

Del:

Relatert