Søk
Close this search box.

2013 ble et nytt rekordår for den globale bilproduksjonen!

Tallene for år 2013 viser at den globale bilproduksjonen økte med ytterligere 3,7 % fra år 2012, som også var et rekordår. Utviklingen har vært noe ulik for de forskjellige verdensdelene – det var i fjor bare Europa som sto for en liten tilbakegang – de øvrige kontinentene opplevde vekst. Den samlede produksjonen globalt ble mer enn 87 millioner enheter, mot 84 millioner i år 2012.

Europa svakt tilbake, mens Asia øker
Europa kunne i år 2013 notere en marginal tilbakegang i produksjonen av biler på 0,2 %.
Det er lite, sammenlignet med nedgangen på hele 5,4 % fra 2011 til år 2012. Det ble i 2013 produsert nesten 19,75 millioner enheter, mens produksjonen i år 2012 endte med cirka 19.8 millioner biler, det vil si cirka 45.000 færre produserte enheter.

Asia og Oceania kunne på sin side varte opp med en betydelig vekst på hele 4,6 %, noe som innebærer en økning på mer enn 2 millioner produserte enheter. Det dreier seg her om betydelige volumer – i 2013 ble det i Asia og Oceania produsert 45,75 millioner kjøretøyer mot cirka 43,7 millioner i år 2012 – det betyr at mer enn halvparten av den totale globale bilproduksjonen fremdeles finner sted i Asia.

 

Fortsatt vekst i Nord-Amerika 
Nord-Amerika sto også for en markant vekst – USA, Canada og Mexico kunne notere seg en økning på 4,3 %. Det betyr en vekst fra cirka 15,8 millioner kjøretøyer i år 2012 til snaue 16,5 millioner produserte enheter i år 2013 – det vil si 680.000 flere produserte enheter.
Sør-Amerika snudde trenden fra år 2012 til en ganske sterk oppgang på hele 8,6 % i år 2013. Bilproduksjonen her økte med cirka 370.000 flere produserte enheter – fra omlag 4,28 millioner til i overkant av 4,66 millioner. Hvis vi tar for oss de to amerikanske kontinentene under ett, ble det totalt produsert cirka 21,1 millioner kjøretøyer i år 2013, mens det i år 2012 ble produsert litt i overkant av 20 millioner enheter – en vekst på overbevisende 5,2 % – noe som betyr 1.0500.000 flere produserte enheter.

 

I Afrika ble det i 2013 produsert 636.519 kjøretøyer, noe som representerer en vekst på 8,5 % –en økning på 50.123 enheter.
Del:

Relatert