Søk
Close this search box.

God regjeringsplattform!

– Den nye regjeringen leverer på bilavgiftene. Regjeringsplattformen som kom 17. januar skaper forutsigbarhet om bilpolitikken. Det er viktig både for bilkjøperne og bransjen. Jeg er svært glad for et vi får en provenynøytral overgang til WLTP og at elbil-politikken ligger fast i denne stortingsperioden, sier direktør Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening (BIL).

Dette er de viktigste punktene i plattformen:

  • Nye utslippsverdier (WLTP) innføres provenynøytralt slik at den grønne omleggingen av engangsavgiften forsterkes.
  • Fortsette grønn omlegging av engangsavgiften for kjøp av nye kjøretøy ved å øke CO2-og NOx-komponentene, og redusere andre komponenter tilsvarende.
  • Videreføre skattefordelene for el-bil når det gjelder engangsavgift og merverdiavgift i hele perioden for å nå 2025-målene.
  • Starte arbeidet med et bilavgiftssystem som er bærekraftig etter 2025.
Del:

Relatert