IKKE gjør dette

ikke-gjor-dette

Elbiler og ladbare hybrider – IKKE gjør dette!

Å ta ut fremdriftsbatteriet selv er livsfarlig!

Fremdriftsbatterier i el- og ladbare hybridbiler inneholder store mengder energi, 400 volt. De har så høy spenning at får du støt fra dem, kan du dø momentant av det elektriske sjokket.

Høyenergi fremdriftsbatterier i moderne ladbare kjøretøy, skiller seg vesentlig fra tradisjonelle startbatterier/blybatterier. For det første er det mange flere celler, helt annen kjemi og mye mer energi pakket inn i dem.
For det andre er det som privatperson ulovlig å demontere eller behandle batterier av denne typen.

Det samme som å skru i sikringsskapet
Det er hovedsaklig to forskrifter som begrenser deg som privatperson hvis du kommer på ideen om å ta ut et batteri av el- og ladbare hybridbiler.
«Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg», som er forskriften som gjør at legfolk ikke kan skru i sitt eget sikringsskap eller montere faste elinstallasjoner selv, sier klart og tydelig at man må ha utdannelse (elektro) for å røre et elbilbatteri.

Bilmekanikere og oppsamlingsplasser som håndterer fremdriftsbatterier kan få dispensasjon hvis de har de riktige sikkerhetskursene. Men du som privatperson har ikke anledning til å røre fremdriftsbatterier.

Farlig gods
Den andre forskriften som forbyr privatpersoner å håndtere fremdriftsbatterier, er «Forskrift om landtransport av farlig gods».
Etter at den ble oppdatert i 2015 og fikk inn seksjoner om fremdriftsbatterier i el- og ladbare hybridbiler, er kravene til hvordan man pakker, merker og transporterer disse batteriene meget omfattende.

Derfor, tenker du på å ta ut batteriet selv: ikke gjør det, det er ikke lov uten den rette utdannelsen og de riktige sikkerhetskursene og godkjent utstyr.

 

Kilder:
DSB
BKSLovdata
Diverse forskrifter

 

Del:

Relatert

Bilsalget i november 2023

Norge ser historisk nedgang i nybilsalg mens nullutslippsbiler dominerer markedet November 2023 markerer et historisk øyeblikk i Norges bilindustri, med

Les mer