Søk
Close this search box.

Realitetsorientering på tungvogn-siden

BIL støtter en ambisiøs, men realistisk mål- og tiltaksplan for tungvogn fra myndighetenes side. Den foreliggende Nasjonal Transportplan er allerede ambisiøs, og vi vil derfor komme med noen realitetsorienterende innspill inn mot den neste.

Ny NTP skal vedtas av Stortinget våren 2021. Da skal også alle partier vedta nye partiprogrammer for neste stortingsperiode (2021 – 25). Både NTP og partiprogrammer vil etter alt å dømme omtale måltall for utslipp fra nyttetrafikken. Det er viktig at disse er realistiske. BIL må derfor sikre at politikernes ambisjonsnivå er innenfor hva som er teknologisk mulig og økonomisk bærekraftig.

På bakgrunn av dette har BIL i samarbeid med tungvognmedlemmene laget en mulighetsstudie om «grønn» teknologi og nyttekjøretøy, der vi blant annet adresserer spørsmål som:

  • Hva finnes og hva kommer av teknologi?
  • Hvor fort går utviklingen?
  • Hva vil det koste?

Hele studien er å finne i vårt dokumentlager, i mappen TVG.

Del:

Relatert