Søk
Close this search box.

Lavutslippssone utsatt inntil videre

Oslo kommune fremmet i fjor et forslag om å innføre en lavutslippssone i byen der alle tunge kjøretøy i Euro-klasse V eller lavere ville måtte betale for å kunne ferdes. Det foreslåtte gebyret var 300 kroner per døgn for biler mellom 3,5 og 12 tonn, og 600 kroner per døgn for kjøretøy over 12 tonn.

Begrunnelsen for forslaget var følgende:

«Eldre tunge biler bidrar vesentlig til helseskadelige eksosutslipp i Oslo. For å redusere disse utslippene, ønsker Oslo kommune å innføre en lavutslippssone.  Beregninger viser at den foreslåtte lavutslippssonen vil stimulere til en raskere overgang til tunge biler med lave utslipp (euroklasse VI), og dermed en forbedring i luftkvaliteten i årene som kommer.»

Nå er innføringen utsatt inntil videre. Byrådet peker på utfordringer knyttet til håndhevingen og med å få på plass tekniske løsninger sammen med Statens vegvesen, men også at innvendinger fra næringslivet og transportbransjen som sier at de trenger mer tid på å omstille seg.

BIL imøteser denne avgjørelsen. Bransjen ønsker å bidra til det grønne skiftet, men omstilling tar tid, og en slik vesentlig avgift ville rammet bransjen for brått og for kraftig.

Del:

Relatert