Søk
Close this search box.

Høring om veiprising

BIL har avgitt sitt høringssvar om hvordan norske bilimportører mener at veiprising potensielt kan brukes til å hente inn statens bilavgiftsproveny.

BILs løsning er i stor grad den sammen som det foretrukne alternativet i Analayse & Strategi sin rapport – noe engangsavgift, og noe veiprising.

Utgangspunktet er at provenyet skal være på dagens nivå. For å hente inn disse rundt regnet 50 milliardene mener flertallet av BILs medlemmer at det vil være best om nybilkjøpere fortsetter å betale en kjøpsavgift i fremtiden, men begrenset. Hovedvekten bør ligge på bruk.

Denne høringen gikk ikke inn på selve utformingen av et veiprisingssystem. Her er vårt ståsted fortsatt at dette må utredes før vi kan ta ytterligere stilling til det.

Hele BILs høringssvar ligger under Høringsuttalelser i dokumentlageret.

Del:

Relatert