Valg 2017: Hva står det i programmene?

Partiprogrammene lanseres på løpende bånd, og Nasjonal Transportplan (NTP) for 2018-2029 ble lagt frem i begynnelsen av april. Men hva står det egentlig svart på hvitt om miljø og samferdsel i dokumentene?

BIL har laget en sammenstilling av det mest sentrale innholdet i partiprogrammene og NTP, som du kan finne på dokumentlageret (krever at du er innlogget).

Vi savner en tydelighet i hva målsettingene for innfasing av nullutslipp skal være. Der man tidligere hadde noe som liknet en konsensus på at det kun skal være nullutslippsbiler i salg fra 2025, har dette nå blitt vannet ut både i NTP og i de fleste av de enkeltvise partiprogrammene. Her er noen eksempler på hva man kan lese om nullutslippsbiler, med forbehold uthevet:

  • NTP: Regjeringen (…) legger til grunn at nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025. (…) Forbedringer av teknologisk modenhet i kjøretøysegmentene slik at nullutslippskjøretøy blir konkurransedyktige med fossile løsninger ligger til grunn for måltallene.
  • Høyres partiprogram: Høyre vil jobbe for at alle nye kjøretøyer er null- eller lavutslippskjøretøyer etter 2025.
  • Senterpartiets partiprogram: Avgiftssystemet innrettes slik at tilnærmet 100 % av nybilsalget i 2025 er basert på nullutslippsteknologi.
  • Arbeiderpartiets partiprogram: Nybilsalget fra 2025 skal være basert på biler uten utslipp. 

Det er vanskelig for bransjen å planlegge under slike omstendigheter, og dette kommer BIL til å ha fokus på i vår myndighetsdialog fremover. For øvrig er ikke ordet «veiprising» nevnt i NTP, og man snakker kun så vidt om miljødifferensierte bompengetakster.

 

Hva mener BIL? Kort oppsummert:

BIL ønsker forutsigbare rammevilkår for forbrukerne og bilbransjen. Videre mener BIL at avgiftssystemet bør dreie fra avgifter på kjøp til avgifter på bruk. Det vil gjøre at vi raskere får faset inn nye biler med mer miljøvennlig teknologi. Vi ønsker en GPS/GNSS-basert veiprising, som vil gjøre det mulig å nivåregulere beskatning på bilbruk etter hvor man kjører og når – f.eks. at det er dyrere å kjøre inn i byområder i perioder med forhøyet luftforurensning eller mye trafikk, samtidig som man kan ha reduserte satser utenom ”peak hours” i veinettet. I ny NTP har man ikke tatt tak i dette i det hele tatt, og det er ganske oppsiktsvekkende.

Del:

Relatert

Bilsalget i november 2023

Norge ser historisk nedgang i nybilsalg mens nullutslippsbiler dominerer markedet November 2023 markerer et historisk øyeblikk i Norges bilindustri, med

Les mer