Søk
Close this search box.

Oppdatering: CO2-kalkulatoren

40ned.no blir en nettside som huser både BILs CO2-kalkulator samt informasjon om bil og veitrafikk, og den skal være et midtpunkt for BILs myndighetsdialiog og kommunikasjon fremover mot valget.

De besøkende på nettsiden kan regne seg frem til «sin» løsning på hvordan Norge kan oppnå 40 prosent utslippskutt fra transportsektoren innen 2030. Det finnes flere måter å komme frem til 40 prosent kutt på, men uansett hvilket virkemiddel, eller kombinasjon av virkemidler man bruker, vil noe måtte endres fra nåsituasjonen. For å oppnå de endringene som man regner seg frem til i kalkulatoren kreves det tiltak.

Det er dette BIL ønsker å utfordre politikerne på:

 • Ved å bruke variablene i CO2-kalkulatoren, vis hvordan dere vil gjøre de nødvendige utslippskuttene!
 • Hvilke tiltak vil dere iverksette for at vi skal oppnå disse resultatene?

Man kan leke seg med glidebryterne på siden, som representerer utslipp per bil, gjennomsnittlig levealder for bilene, antall biler på veien og antall kilometer kjørt per bil. Hele tiden vil man se hvor mange prosent kutt (eller økning) dette vil gi i CO2-utslippene fra bilparken i 2030 sammenliknet med 2015. Når man leker seg med variablene blir det fort tydelig at det er noen tiltak som har betydelig større effekt enn andre. Blant annet vil man kunne se at rask innfasing av ny teknologi og økt utskiftning av gamle biler er de mest effektive tiltakene for å kutte utslippene fra veitrafikken – også mer enn å redusere antall biler eller kjørelengde.

Webdesignerne jobber i disse dager med å kvalitetssikre tallgrunnlaget for kalkulatoren samt å pusse på utseendet. CO2-kalkulatoren vil bli publisert på nettadressen www.40ned.no når den er klar. Herfra kan hvem som helst dele kalkulator-resultatet sitt på Facebook, Twitter, Instagram osv.

Målsettingen om 40 prosent kutt innen 2030 er et initiativ fra EU som Norge har forpliktet seg til å følge.

 

40ned.no som budskapsplattform

På nettsidene vil man blant annet også kunne finne

 • Fakta om BIL
 • Scenario 2030 – hvordan kan transportsektoren se ut?
 • Bilens samfunnsregnskap – hvilken nytte har vi av bilindustrien?
 • Bakgrunnsinformasjon om kalkulatoren
 • Grønn teknologi
 • Teknologisk utvikling for tungtrafikken

 

 

Lanseringsplan

Når Hva Hva betyr det?
Snarest Kvalitetssikre kalkulatoren Sørge for at den regner riktig og at alt tekstinnhold stemmer.
”Stille lansering” av kalkulatoren •Medlemmene får beskjed når kalkulatoren fungerer

•BIL samler tilbakemeldinger til kalkulatoren fra medlemmene

•BIL brukertester kalkulatoren på journalister og politikere

•Ingen øvrig markedsføring foreløpig

Frem mot august Tilpasse brukeropplevelse og utseende på kalkulatoren Spille inn endringsforslag til webdesignerne. Sørge for at kalkulatoren er brukervennlig og pent designet. Mer forklarende tekst.
Produsere budskap og innhold til sosiale medier •Innlegg til sosiale medier med sikte på å få folk til å bruke kalkulatoren og oppfordre til debatt

•Tekster til pressebudskap, debattinnlegg m.v.

Fra ca. 1. august? Aktiv promotering av kalkulatoren •Sponsede innlegg i sosiale medier

•Innsalg av debattinnlegg til pressen

•Drahjelp fra medlemmene på sosiale medier

17. august BIL på Arendalsuka Astrup (H) vs.  Marthinsen (Ap) debatterer med CO2-kalkulatoren som bakteppe.

 

Forbehold

Kalkulatoren og tilhørende kommunikasjon konsentrerer seg om 40 prosent kutt innen 2030, ikke politiske målsettinger om kun nullutslippsbiler i salg fra 2025 fordi disse målsettingene er utydelige. Noen eksempler:

 • NTP: Regjeringen (…) legger til grunn at nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025. (…) Forbedringer av teknologisk modenhet i kjøretøysegmentene slik at nullutslippskjøretøy blir konkurransedyktige med fossile løsninger ligger til grunn for måltallene.
 • Høyres partiprogram: Høyre vil jobbe for at alle nye kjøretøyer er null- eller lavutslippskjøretøyer etter 2025.
 • SPs partiprogram: Avgiftssystemet innrettes slik at tilnærmet 100 % av nybilsalget i 2025 er basert på nullutslippsteknologi.
Del:

Relatert