Søk
Close this search box.

BIL til DSB: Ta grep om brukte høyenergibatterier

BIL sendte i juni et brev til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), der vi ber om at de tar grep for å stanse uregulert omsetning av brukte batterier fra el- og hybridbiler.

Markedet for brukte høyenergibatterier er økende. Særlig bekymringsfullt er det å registrere at stadig flere privatpersoner benytter disse batteriene til privat strømlagring. Selv med stabile høyenergibatterier er det er svært kunnskapskrevende å installere dette på en sikker måte.

Brukte høyenergibatterier omsettes i dag uten at tilstanden til batteriet alltid er avklart. Vi mener at ingen høyenergibatterier skal fraktes til bildemonteringsbedrifter før tilstanden til batteriet er avklart. Det er kun uskadde høyenergibatterier man må tillate at omsettes brukt, og disse må kun selges av godkjente og sertifiserte bildemonteringsbedrifter, til profesjonelle aktører som kan dokumentere at de er kompetente.

Norges Biloppsamleres Forening stiller opplæringskrav til sine godkjente og sertifiserte medlemmer i bildemonteringsbransjen, men langt ifra alle bildemonteringsbedrifter er medlemmer der, og mange har derfor ikke nødvendig kompetanse.

I brevet understreker vi at det er essensielt at alle aktører som skal håndtere høyenergibatterier må ha nødvendig opplæring og kunnskap, og ber DSB ta initiativ til et myndighetsarbeid for å sikre dette.

Brevet er signert av BIL, Norges Bilbransjeforbund, Norges Biloppsamleres Forening og Autoretur.

Del:

Relatert