Blog Name

A short description introducing your blog so visitors know what type of posts they will find here.

Løftebrudd for elbilene

Både partiprogrammene og regjeringsplattformen er krystallklare på at elbiler under 600 000 kroner ikke skal betale mva.- At regjeringen, fullstendig uten

Les mer

Vraking og resirkulering

Hva dreier debatten seg om? Bilimportørene har ansvar for innsamling og gjenvinning av kasserte kjøretøy. Dette ansvaret ivaretas gjennom selskapet

Les mer

Nyttetrafikk

Hva dreier debatten seg om? Hva dreier debatten seg om? Kollektivtrafikk på vei (buss) omtales stort sett i positive ordelag

Les mer

El-, hybrid- og hydrogenbiler

For å lykkes med overgangen til lavutslippssamfunnet må vi gradvis omstille transportsektoren fra fossil til fornybar energi. Innfasing av nullutslippsteknologi

Les mer

Bilavgiftene

Hva dreier debatten seg om? Bilavgifter er en viktig finansieringskilde for den norske stat. Det er ulike politiske oppfatninger om

Les mer

Ny logo for BIL

Bilimportørenes Landsforening har fått ny logo. Det nye symbolet er en videreutvikling av hjulkapselen på BILs tidligere logo, men i

Les mer

Rekordmange tar lappen

Bilen blir stadig viktigere for folk, viser nye tall fra Statens Vegvesen. I Aftenposten 3.januar 2022 presenterte Statens Vegvesen svært

Les mer