NB: Som innlogget administrator kan man bruke filutforsker både på FTP, C-panel, eller via WP-filebase i Kontrollpanelmeny)

I nåværende versjon viser dette kun tilgjengelige funksjoner – design er ikke formatert…

[wordpress_file_upload uploadpath=”wp-content/uploads/filebase” uploadrole=”administrator,editor,author” createpath=”true” showtargetfolder=”true” askforsubfolders=”true” adminmessages=”true” forceclassic=”true” placements=”title/subfolders/filename+selectbutton/progressbar/uploadbutton/message” uploadtitle=”Dokumentlager – opplasting” selectbutton=”Velg fil…” uploadbutton=”Last opp” targetfolderlabel=”Velg filer for opplasting:” subfolderlabel=”Velg målmappe: ” successmessage=”Filen %filename% er bekreftet opplastet!” warningmessage=”Filen %filename% ble lastet opp, men se advarsel:” errormessage=”File %filename% ble ikke lastet opp…” waitmessage=”Vent mens filen %filename% blir lastet opp!” successmessagecolor=”#81d742″ widths=”title:100, filename:150, selectbutton:50, uploadbutton:50, uploadfolder_label:150, subfolders_label:150, subfolders_select:150, progressbar:200, userdata:200, userdata_label:50, userdata_value:200, message:200″ heights=”userdata:100″ userdata=”true” userdatalabel=”Beskrivelse” filebaselink=”true” postlink=”true”]