Søk
Close this search box.

Lite forbrukervennlig fra Amcar

11649_350_18383_nytt_svar_amcar_707953I en lederartikkel i siste nummer av Amcar kritiserer redaktør Terje G. Aasen NAF, BIL og NBFs forslag til norske bilavgifter frem mot 2020 for å være utarbeidet av Gutteklubben Grei. Bilimportørenes Landsforening (BIL) lever godt med saklig uenighet om hvordan fremtidens bilavgifter bør se ut. De mange faktafeilene i Amcars leder er det verre med. Dessuten vil forslaget til Amcar få store økonomiske konsekvenser for bileiere hvis de skulle gjennomføres.

NAF, BIL og NBF mener den norske bilparken må fornyes, og at bilparkens gjennomsnittlige levealder må ned på EU-snittet (14 – 15 år). Dette fordi nye biler har vesentlig mindre klima- og miljøutslipp enn eldre biler, samtidig som de er klar mer trafikksikre. Derfor mener vi at engangsavgiften på nye biler må settes betydelig ned frem mot 2020. Det gjelder også vekt- og effektkomponenten i engangsavgiften, i motsetning til hva Amcars leder gir inntrykk av.

 

En slik avgiftsomlegging blir ikke minst viktig av at Stortinget har vedtatt at vi i 2020 skal ha et gjennomsnittlig CO2-utslipp på 85 gram fra nye biler, mot dagens 130 gram. Da må vi ha en avgiftspolitikk som stimulerer til økt innfasing av lav- og nullutslippsbiler som plug-in hybrider og elektriske biler.

 

Amcar tar feil når de sier at avgiftsomleggingen i 2007, da vi for første gang fikk en CO2-komponent, ikke har redusert CO2-utslippene fra nye biler. En analyse som Vista har gjort for Finans-departementet, viser at avgiftsomleggingen forklarer omtrent halvparten av den betydelige utslippsreduksjonen vi har sett siden den gang. Fra å være en versting i Europa, er Norge nå blant de beste.
Amcar trekker også feil konklusjon når de sier at 70% av engangsavgiften kommer fra vekt- og effektkomponenten, mens bare 30% kommer fra CO2-komponenten. Det er rett og slett en meningsløs måte å regne på. CO2-komponenten er nemlig utformet slik at biler med svært lave utslipp får en negativ CO2 komponent og dermed en lav avgift totalt!

 

Like feil blir det å snakke om den norske dieselbløffen. Salget av dieselbiler var på over 50 prosent før avgiftsomleggingen kom i 2007. I dag er salget av dieselbiler i Norge (54,7% i mars 2013) omtrent som Europa for øvrig.  Like feil er det å si at nesten alle bilprodusentene allerede har nådd EUs krav om et utslipp på 130 gram i 2015. Offisiell statistikk fra 2011 viser at bare 6 av 20 bilprodusenter var der.

 

Vi skal imidlertid gi Amcar rett i en ting. NAF, BIL og NBF legger opp til en gradvis avgiftsomlegging frem til 2020. Årsaken til det er dels at politikk er det muliges kunst. Man stryker ikke mange milliarder kroner på statsbudsjettets inntektsside i løpet av ett år. Men aller tyngst veier hensynet til forbrukeren. Dersom avgiftene settes betydelig ned over natten, vil dette ha en dramatisk effekt på folks privatøkonomi. Bruktbilprisene vil umiddelbart falle like mye som avgiftsnedsettelsen. Det betyr at folk som har kjøpt nye biler de senere årene vil få et betydelig tap, og at bruktbilen ikke lenger gir sikkerhet for billånet. Det er vel verken forbrukervennlig eller særlig rettferdig.

11650_360_18384_svar_amcar_bilde_576317
Del:

Relatert