Søk
Close this search box.

Bilsalget i mai

I mai 2014 ble det registrert 12 337 nye personbiler, 325 flere (+2,7 %) enn i mai 2013. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler registrert i mai var 113 g/km.

I mai 2014 ble det registrert 12 337 nye personbiler, 325 (+2,7) flere biler enn i mai 2013. Sammenlignet med gjennomsnittet for mai måned de 10 foregående årene, er årets maitall 15,9 % høyere (+1691 biler).
Det ble bruktimportert 2106 personbiler i mai. Dette er 756 færre (-26,4 %) enn i mai 2013.

Næringsandelen 47,3 %
Næringsandelen av personbilsalget i mai var 47,3 %. I mai 2013 var næringsandelen 43,7 %.

2 607 nye varebiler i mai
Det ble registrert 2 607 nye varebiler i mai. Det er 243 flere (+10,3 %) enn i mai 2013.

CO2-utslippet fra nye personbiler i mai ble 113 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i mai var 113 g/km, det er 14 g/km mindre enn i mai 2013. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler med bensinmotor ble 120 g/km, mens det for dieseldrevne biler ble 134 g/km. I mai i 2013 hadde de bensindrevne personbilene 125 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 134 g/km.

Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i hittil i år er 111 g/km, 16 g/km lavere enn i samme periode i fjor. For bensinbiler er CO2-utslippet 121 g/km hittil i år, 4 g/km lavere enn i fjor. For de dieseldrevne bilene er CO2-utslippet 135 g/km, 1 g/km lavere enn i samme periode i 2013.

CO2-utslipp for nye personbiler i mai 2014 (endring i forhold til mai 2013):

  • Alle personbiler 113 g/km (-14 g/km)
  • Bensinbiler 120 g/km (-5 g/km)
  • Dieselbiler 134 g/km ( 0 g/km)

Redusert CO2-utslipp fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i mai ble 171 g/km, 7 g/km lavere enn i mai 2013. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert hittil i 2014 er 174 g/km, 4 g/km lavere enn i samme periode i fjor.

Fortsatt under 50% dieselandel
I mai hadde 49,3 % av alle nyregistrerte personbiler dieselmotor, i mai 2013 var andelen 54,8 %.

7,7 % personbiler med hybriddrift i mai
Det ble registrert 946 nye personbiler med en eller annen form for hybriddrift i mai. Det er 179 flere (+23,3 %) enn i mai 2013. Personbilene med hybriddrift hadde 7,7 % markedsandel i mai i år, i mai 2013 var markedsandelen 6,4 %.
Det ble ikke registrert varebiler med hybriddrift hverken i mai i år eller i mai i fjor (bensin-diesel/elektrisk hybriddrift).

1346 nye nullutslipp personbiler i mai
I mai ble det registrert 1346 nye personbiler med nullutslipp. Det er 998 flere (+286,8 %) enn i mai 2013. Nullutslippbilene hadde en markedsandel på 10,9 % blant personbilene i mai 2014, mens markedsandelen i mai 2013 var 2,9 %. Alle nullutslippbilene som ble registrert i februar var elbiler.
Det ble bruktimportert 208 personbiler med nullutslipp i februar, det er 70 flere (+50,7 %) enn i mai 2013.
Totalt ble det førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 1554 personbiler med nullutslipp i mai, samme tall for mai 2013 var 486.

33 nye varebiler med nullutslipp
Det ble registrert 33 varebiler med nullutslipp i mai, mens det i mai 2013 ble registrert 5.

Mer enn hver tredje personbil med firehjulsdrift
I mai ble det registrert 4 026 nye personbiler med firehjulsdrift, en andel på 32,6 %. I samme måned i 2013 var firehjulsdriftandelen 30,6 %.

Lastebiler og busser
Det ble registrert 529 nye lastebiler i mai, dette er 23 færre (-4,2 %) enn i mai 2013.
Det ble registrert 84 nye busser i mai. Dette er 34 færre (-28,8 %) enn i mai 2013.

Det var 20 registreringsdager i mai i år, 1 mer enn i mai 2013.

Kilde: OFV

Del:

Relatert