Søk
Close this search box.

Vi kan fordoble den årlige utslippsreduksjonen fra lastebiler

– Denne studien dokumenterer at dersom vi ser på den eksisterende lastebilflåten som helhet og gjør en «integrert tilnærming» til utslippsproblemet, da kan vi oppnå en fordobling i den årlige reduksjon av CO2-utslipp. Det er nemlig svært få nye lastebiler med lave utslipp i lastebilflåten, sier CEO Martin Lundstedt i Volvo-gruppen. Han er også styreformann i ACEA.

Det er Foreningen for europeiske bilprodusenter, The European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA), som akkurat kom med nyheten. I en pressemelding, forklarer de tilnærmingen til lastebiler og CO2:

Rapporten viser at fortsatt utvikling av utslippsreduserende ny teknologi i nye biler, bare er en del av utslippsproblematikken.
I studien fra Transport & Mobility Leuven (TML) er konklusjonen at sammenlignet med «bare nye kjøretøy», har den integrerte tilnærmingen potensial til å fordoble den årlige CO2-reduksjonen.
– Basert på de funnene, anbefaler vi en mye mer ambisiøs strategi der vi ser på hele bildet, sier ACEA Commercial Vehicle Board.

LES OGSÅ: Veitrafikken slipper ut mindre NoX

Hva er så «integrert tilnærming»?
– Fordi nye kjøretøy er en liten del av den totale lastebilflåten, ville vi se hele den eksistrende flåten under ett. Sammen med alle de andre faktorene som påvirker utslippene fra eksistrende kjøretøy: Tillatte kjøretøylengde og vekt, trailer design, alternative drivstoff, sjåførvaner, optimalisert transport, infrastruktur og så videre.
Vi ser på den «integrerte tilnærmingen» som den eneste fornuftige veien vider efor å redusere C02-utslippene fra tunge kjøretøy, skriver ACEA i pressemeldingen.

Studien er validert av flere eksterne kilder. Du kan også lese den i sin helhet her.

Del:

Relatert