Søk
Close this search box.

Mot et krevende 2023 – anslår nybilsalg ned til 140 000

Også nybilmarkedet rammes av dyrtid og avgiftsøkninger. Bilimportørenes Landsforenings prognose for 2023 anslår et nybilsalg på 140 000 biler.

-Usikkerheten er unormalt stor, sier Erik Andresen, direktør i Bilimportørenes Landsforening (BIL).

På årets siste styremøte drøftet styret i BIL markedsutsiktene for 2023. Også bilbransjen kjenner på den økonomiske situasjonen, og BILs prognose anslår et svakere 2023.

-Vår ferske prognose er et nybilsalg på om lag 140 000 personbiler og varebilsalg på om lag 32 000, sier Andresen. 

Mange usikkerhetsmomenter
Med innføring av både mva på elbiler på kjøpsbeløp over 500 000 kroner sammen med en ny vektavgift, blir alle nye biler dyrere i 2023. Dette faller sammen med en langt mer krevende økonomisk situasjon for de fleste, med renteøkninger, høy strømpris og høy prisvekst for mange nødvendige varer. I tillegg er leveringstiden fortsatt unormalt lang for mange nye biler.

-For de aller fleste familier er bilkjøp en av de største investeringene en gjør. Det er klart at både den økonomiske situasjonen og avgiftsøkningene påvirker bilbransjen betydelig. Vi frykter at mange vil måtte utsette nybilkjøp, sier Andresen.

Travelt før avgiftsskjerpelsene
Mens 2021 ble et rekordår for nybilsalget, med hele 176 276 nye personbiler, har 2022 vært mer moderat, pga leveringsutfordringene. BILs 2022-prognose fra juni på 150 000 personbiler og 28 000 varebiler ser ikke ut til å bli veldig langt fra fasit ved årets slutt. Innspurten på 2022 blir ekstra travel.

-Innføring av mva og vektavgift på elbil fra 2023 gjør at det nå handler om å få flest mulig nye biler til kundene før nyttår. På mange biler vil det være stor prisforskjell fra desember til januar, sier Andresen.

Store ordrebanker
Samtidig vil de store ordrereservene med biler som er solgt i 2022, men som ikke blir utlevert før i 2023, påvirke totalmarkedet.

-I 2023 vil det nok bli utlevert flere biler enn det blir solgt. Nedgang i nye kontrakter er forventet. Men våre medlemmer har fortsatt store restordrer, og mange biler ventes derfor utlevert første kvartal neste år, sier Andresen.

Mot nye elbilrekorder
Med 2025-målet stadig nærmere, er det knyttet stor spenning til utviklingen i drivlinjemiksen. Styret i BIL er sikre på at veksten i markedsandel for elbiler vil fortsette, og vurderer 2025-målet som godt innen rekkevidde.

-Vår prognose er en elbilandel for personbilene på 85 – 90 prosent i 2023. Vi tror ikke mva-innfasingen eller vektavgiften vil få forbrukerne til å velge diesel eller bensin i stedet for en elbil, men vi er bekymret for at den økonomiske situasjonen kan få flere til å kjøre eldre biler med høyere utslipp lenger. Det grønne skiftet på veiene handler ikke bare om elbilandelen i nybilsalget, men også om å øke andelen kilometer som kjøres med nullutslipp, sier Andresen.

-For varebilene går overgangen til elektrisitet langsommere. Her forventer vi en elandel på 35 prosent.


Bilimportørenes Landsforenings prognose for 2023:

Totalmarked personbil: 140 000, elandel 85 – 90 prosent

Totalmarked varebil: 32 000, elandel 35 prosent

Totalmarked lastebil: 4500, elandel 8 prosent

Totalmarked buss: 700-800

Del:

Relatert