Hva skal bilavgifter være?

ARENDALSUKA: Sammen med Norges Bilbransjeforbund og Norges Automobil-Forbund utfordret vi politikerne på hvordan et fremtidig avgiftssystem for biler kan se ut.

Med bilimportører, forhandlere og forbrukere i ryggen inviterte vi til diskusjon i Samferdselsteltet under Arendalsuka: Hvordan bør bilavgiftssystemet se ut når alle nye biler er nullutslippsbiler?

– Vi har et avgiftssystem som er tilpasset biler som går på konvensjonelle drivstoff. Snart er sannsynligvis de aller fleste, om ikke alle nye biler nullutslippsbiler. Samtidig vil biler med forbrenningsmotor være med oss i mange år fremover. Hvordan tar vi høyde for dette når det skal kreves inn bilrelaterte avgifter i fremtiden?

Slik innledet Benjamin Strandquist fra BIL vår oppfordring til politikerne.

I dag har vi ingen klare svar på hvordan systemet eller systemene skal se ut, og det er viktig å komme i gang med diskusjonene og utredningene for å sikre en fornuftig og forutsigbar avgiftsutvikling.

– Skal vi kanskje ha to parallelle avgiftssystemer, et for biler med og et for biler uten utslipp under kjøring?

Kjøps- eller bruksavgifter?

Et annet sentralt spørsmål er om vi skal fortsette å ha både kjøps- og bruksavgifter på biler, slik som i dag.

– Lave kjøpsavgifter gjør at flere har mulighet til å kjøre en mest mulig trafikksikker og miljøvennlig bil. Samtidig vet vi at for høye bruksavgifter vil bli sett på som usosialt.

Både politikere og organisasjoner snakker mye om et potensielt fremtidig veiprisingssystem.

– Men veiprising har blitt et moteord der ingen har definert innholdet.

Det er mulig å kreve inn bruksavgifter med både satellitter og fysiske passeringspunkter – men inntil det er ferdig utredet vet vi ikke hva som er best.

Og ikke minst: Når og hvordan skal vi legge avgifter på elbiler? Bransjen mener det er klinkende klart at første steg er en innfasing av merverdiavgift over noen år, men utover det er ingenting fastslått.

– Med dette utgangspunktet ønsker vi politikerne en god debatt, avsluttet Strandquist i sin innledning.

Politikerdebatten kan du se i sin helhet her (fra ca. 19 minutter):

https://www.facebook.com/samferdselsteltet/videos/2331217650452826/
Del:

Relatert

Bilsalget i november 2023

Norge ser historisk nedgang i nybilsalg mens nullutslippsbiler dominerer markedet November 2023 markerer et historisk øyeblikk i Norges bilindustri, med

Les mer