Søk
Close this search box.

Bilsalget i januar

12850 350 20292 bilsalget januar 2015 39642

12850 350 20292 bilsalget januar 2015 39642I januar ble det registrert 10 523 nye personbiler, 862 færre (-7,6 %) enn i januar 2014. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler registrert i januar var 101 g/km.

Det ble bruktimportert 1625 personbiler i januar. Dette er 208 færre (-11,3 %) enn i januar 2014.

Næringsandelen 38,4 %
Næringsandelen av personbilsalget i januar var 38,4 %. I samme måned i 2014 var den 45,9 %.

2268 nye varebiler i januar
Det ble registrert 2268 nye varebiler i januar. Det er 324 flere (+ 16,7 %) enn i samme måned i 2014. Holder vi campingbiler registrert som varebiler utenom (48 – 9 flere enn i januar 2014), ble det registrert 2220 varebiler i januar. I januar 2014 var antall registrerte varebiler uten campingbilene 1905.

CO2-utslippet fra nye personbiler i januar ble 101 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i januar var 101 g/km, det er 16 g/km mindre enn i januar 2014. I januar ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler med bensinmotor 118 g/km, mens det for dieseldrevne biler ble 133 g/km. I januar i 2014 hadde de bensindrevne personbilene 123 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 136 g/km.

CO2-utslipp for nye personbiler i januar (endring i forhold til januar 2014):

  • Alle personbiler 101 g/km (-16 g/km)
  • Bensinbiler 118 g/km (-5 g/km)
  • Dieselbiler 133 g/km (-3 g/km)

Redusert CO2-utslipp fra varebiler klasse 2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for varebiler klasse 2 registrert i januar ble 170 g/km, 5 g/km lavere enn i januar 2014.

Registrerte personbiler fordelt på CO2-utslipp
Antall biler med 0 g/km CO2-utslipp var i januar 1895 (18,0 %), dette er 796 flere (+72,4 %) enn i januar 2014.
Antall nyregistrerte biler med CO2-utslipp mellom 1 og 50 g/km var i januar 326, dette var 260 flere (+393,9 %) enn i januar 2014.
Antall nyregistrerte biler med CO2-utslipp mellom 51 og 110 g/km var i januar 2234, dette er 237 færre (-9,6%) enn i januar 2014.

43,7 % dieselandel
I januar hadde 43,7 % av alle nyregistrerte personbiler dieselmotor, i januar 2014 var andelen 51,0 %.

10,6 prosent personbiler med hybriddrift i januar
Det ble registrert 1112 nye personbiler med hybriddrift i januar. Det er 145 flere (+15,0 %) enn i januar 2014. Personbilene med hybriddrift hadde 10,6 prosent markedsandel i januar i år, mens markedsandelen i januar 2014 var 8,5 prosent.
Blant personbilene med hybriddrift var 326 ladbare hybrider. I januar 2014 var 67 av personbilene med hybriddrift ladbare.
Det ble ikke registrert varebiler med hybriddrift verken i januar i år eller i januar i fjor (bensin-diesel/elektrisk hybriddrift).

1895 nye nullutslipp personbiler i januar
I januar ble det registrert 1895 nye personbiler med nullutslipp. Det er 796 flere (+72,4 %) enn i januar 2014. Nullutslippsbilene hadde 18,0 prosent markedsandel blant personbilene i januar, mens markedsandelen i januar 2014 var 9,7 prosent. Alle nullutslippsbilene som ble registrert i januar var elbiler.
Det ble bruktimportert 266 personbiler med nullutslipp i januar, det er 63 flere (+30,9 %) enn i januar 2014.
Totalt ble det førstegangsregistrert (nye og bruktimporterte) 2161 personbiler med nullutslipp i januar, samme tall for januar 2014 var 1302.

38 nye varebiler med nullutslipp
Det ble registrert 38 nye varebiler med nullutslipp i januar, i januar 2014 var antallet 39.
Det ble bruktimportert 3 nullutslippsvarebiler i januar, men ingen i januar i 2014.

36,5 % firehjulsdrift
I januar ble det registrert 3845 nye personbiler med firehjulsdrift, en andel på 36,5 %. I samme måned i 2014 var firehjulsdriftandelen 38,2 %.

Lastebiler og busser
Det ble registrert 400 nye lastebiler i januar, dette er 2 færre (-0,5 %) enn i januar 2014. Holder vi campingbiler registrert som lastebiler utenom (22 – 4 færre enn i januar 2014), ble det registrert 378 lastebiler i januar. I januar 2014 var antall registrerte lastebiler uten campingbilene 376.

Det ble registrert 60 nye busser i januar. Dette er 20 flere (+50 %) enn i januar 2014.

Kilde: OFV

Del:

Relatert